Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Chế độ xem trên không.
Tạo tài khoản, tạo khoá API, tạo mã thông báo phiên và sau đó bắt đầu xây dựng.
Việc sử dụng này giả định rằng Google đã tạo tất cả các video ở chế độ xem từ trên không mà bạn cần.
Xem siêu dữ liệu liên kết với một video cụ thể, chẳng hạn như độ mới và thời lượng.
Cách sử dụng này giả định rằng Google chưa tạo video xem từ trên không mà bạn cần và bạn cần tạo một video mới.
Xem tài liệu tham khảo API REST và gRPC của chế độ xem từ trên không.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.