Tuỳ chọn hỗ trợ cho API Chế độ xem trên không

Yêu cầu trợ giúp

Bạn cảm thấy hơi bế tắc? Có một số cách để yêu cầu trợ giúp về ứng dụng.

Hỗ trợ của cộng đồng trên Stack Overflow

Stack Overflow

Chúng tôi sử dụng trang web Hỏi và đáp về chương trình nổi tiếng Stack Overflow để trả lời các câu hỏi kỹ thuật về API của chế độ xem trên không. Stack Overflow là một trang web câu hỏi và câu trả lời được chỉnh sửa cộng tác dành cho các lập trình viên. Trang web này không do Google điều hành nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình. Đó là nơi tuyệt vời để đặt các câu hỏi kỹ thuật về việc phát triển và bảo trì ứng dụng của bạn.

Thành viên của nhóm Nền tảng Google Maps giám sát một số thẻ liên quan đến Google Maps trên Stack Overflow. Bạn có thể tìm kiếm các chủ đề về API trên Nền tảng Google Maps bằng cách thêm google-maps vào cụm từ tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm các chủ đề cụ thể về API Chế độ xem trên không bằng cách thêm google-maps. Bạn nên thêm các thẻ khác cho câu hỏi của mình để thu hút sự chú ý của các chuyên gia về các công nghệ liên quan.

Trước khi đăng câu hỏi trên Stack Overflow:

Trước khi đăng bài, vui lòng tìm kiếm trong nhóm để xem đã có ai trả lời câu hỏi của bạn chưa.

Tìm các câu hỏi hiện có

Khi đăng câu hỏi mới, vui lòng cân nhắc những điều sau:

 • Trình bày rất rõ ràng về câu hỏi của bạn trong chủ đề. Điều này sẽ giúp ích cho những người đang cố gắng trả lời câu hỏi của bạn cũng như những người có thể đang tìm kiếm thông tin trong tương lai.
 • Cung cấp nhiều thông tin chi tiết trong bài đăng để giúp người khác hiểu được vấn đề của bạn. Hãy cân nhắc việc cung cấp các đoạn mã, nhật ký hoặc đường liên kết đến ảnh chụp màn hình.
 • Vui lòng cung cấp một đoạn mã minh hoạ vấn đề. Hầu hết mọi người sẽ không gỡ lỗi lỗi trong mã của bạn nếu không có một mẫu đơn giản giúp dễ dàng tái tạo vấn đề. Nếu bạn thấy khó lưu trữ mã trực tuyến, hãy sử dụng một dịch vụ như JSFiddle.
 • Đọc Câu hỏi thường gặp về Stack Overflow. Trang web này cũng như cộng đồng của trang web này có các nguyên tắc và mẹo mà bạn nên làm theo để đảm bảo câu hỏi của bạn được giải đáp.
Đặt câu hỏi mới

Báo cáo sự cố hoặc yêu cầu về tính năng

Nếu bạn cho rằng mình có thể đã phát hiện ra lỗi hoặc nếu bạn muốn chia sẻ yêu cầu về tính năng với nhóm Nền tảng Google Maps, vui lòng gửi lỗi hoặc yêu cầu về tính năng trong công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi.

Khách hàng sử dụng Dịch vụ hỗ trợ nâng cao và Đối tác nền tảng Google Maps nên tạo yêu cầu hỗ trợ thay vì tạo vấn đề trong Công cụ theo dõi lỗi. Việc này sẽ đảm bảo thời gian phản hồi và giải quyết thoả đáng.

Lỗi

Nếu bạn cho rằng nguyên nhân gây ra vấn đề là do lỗi trong API chế độ xem trên không, hãy báo cáo trên công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi. Vui lòng đưa những thông tin sau vào phần mô tả lỗi:

 • Nội dung mô tả về vấn đề và hành vi mà bạn mong đợi.
 • Danh sách các bước và/hoặc một đoạn mã mẫu nhỏ có thể thực hiện để tái hiện vấn đề.
 • Mọi thông tin khác mà mẫu báo cáo lỗi có thể yêu cầu.

Trước khi báo cáo lỗi, vui lòng tìm kiếm danh sách lỗi để xem đã có người nào báo cáo vấn đề đó hay chưa.

Tìm các lỗi hiện có Báo cáo lỗi

Yêu cầu về tính năng

Bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi lỗi để yêu cầu tính năng mới hoặc đề xuất sửa đổi đối với các tính năng hiện có. Vui lòng mô tả chức năng cụ thể mà bạn muốn thấy được thêm, cũng như lý do bạn cho rằng chức năng đó quan trọng. Nếu có thể, hãy cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về trường hợp sử dụng của bạn và những cơ hội mới mà tính năng này mang lại.

Trước khi gửi yêu cầu về tính năng mới, vui lòng tìm kiếm trong danh sách để xem đã có người gửi yêu cầu tương tự hay chưa.

Tìm kiếm các yêu cầu hiện có Yêu cầu một tính năng mới
Mã trạng thái của công cụ theo dõi lỗi
Mới Vấn đề/yêu cầu về tính năng này chưa được phân loại.
Ðã chỉ định Vấn đề đã được giao một người.
Đã chấp nhận Người được giao đã xác nhận vấn đề và người này sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi quá trình điều tra tích cực bắt đầu.
Cố định Vấn đề này được giải quyết trong phiên bản đã phát hành.
Cố định (Đã xác minh) Chúng tôi đã giải quyết sự cố này và xác nhận tính chính xác của bản sửa lỗi.
Sẽ không khắc phục (Không thể mô phỏng) Không có đủ thông tin để khắc phục hoặc không thể tạo lại vấn đề như đã báo cáo.
Sẽ không khắc phục (Hành vi dự kiến) Vấn đề này mô tả hành vi dự kiến của sản phẩm trong các trường hợp được báo cáo.
Sẽ không khắc phục (Lỗi thời) Vấn đề này không còn phù hợp do có những thay đổi trong sản phẩm.
Không khắc phục được (Không khả thi) Vấn đề này yêu cầu bạn không thể triển khai các thay đổi trong tương lai gần.
Nhân bản Báo cáo này trùng lặp với một vấn đề hiện có.
Mã đã phân loại theo trình theo dõi lỗi
Đang chờ xem xét thêm Vấn đề này đã vượt qua quá trình phân loại ban đầu và đang chờ xem xét ưu tiên.
Ý tưởng tinh tế Yêu cầu tính năng được xác nhận. Chúng tôi hiện đang đánh giá yêu cầu này nhưng chưa có kế hoạch triển khai. Vui lòng gắn dấu sao để bỏ phiếu và nhận xét về trường hợp sử dụng của bạn.
Cần thêm thông tin Vấn đề/yêu cầu về tính năng này cần người báo cáo cung cấp thêm thông tin.

Quyết định dịch vụ hỗ trợ phù hợp

Bạn nên thiết lập dịch vụ hỗ trợ trước khi cần đến. So sánh các dịch vụ hỗ trợ.

Để tìm mức độ hỗ trợ bạn hiện có đối với Nền tảng Google Maps:

 1. Truy cập vào trang Hỗ trợ Nền tảng Google Maps trong Google Cloud Console.
 2. Dịch vụ hỗ trợ của bạn xuất hiện ở gần cuối trang.

Dịch vụ hỗ trợ nâng cao

Dịch vụ hỗ trợ nâng cao cung cấp thời gian phản hồi ban đầu trong vòng 1 giờ đối với các vấn đề về Tác động nghiêm trọng trong vòng 24x7, đặc quyền đối với trường hợp chuyển lên cấp trên, điều tra các vấn đề phức tạp hơn về dữ liệu bản đồ, v.v. Dịch vụ Hỗ trợ nâng cao được thiết kế cho những người muốn được phản hồi nhanh chóng 24/24, cũng như các dịch vụ bổ sung để chạy khối lượng công việc trên Nền tảng Google Maps trong quá trình sản xuất. Vui lòng xem nội dung Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Nền tảng Google Maps để biết thêm thông tin.

Đăng ký hoặc huỷ dịch vụ hỗ trợ

Chỉ Quản trị viên thanh toán mới có thể thay đổi dịch vụ hỗ trợ đã chọn, vì dịch vụ này sẽ áp dụng cho tất cả dự án được liên kết với tài khoản thanh toán Google Cloud hiện tại của bạn.

Để đăng ký hoặc huỷ một dịch vụ hỗ trợ, hãy liên hệ với bộ phận bán hàng.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ

Nếu bạn thấy rằng các câu hỏi của mình chưa được giải đáp trên Stack Overflow hoặc Công cụ theo dõi lỗi, vui lòng truy cập vào trang Hỗ trợ nền tảng Google Maps trong Cloud Console.

Từ trang Hỗ trợ Nền tảng Google Maps, bạn có thể tạo các trường hợp hỗ trợ mớixem, giải quyết, hoặc báo cáo các trường hợp hiện có.

Để quản lý các trường hợp trong bảng điều khiển của Nền tảng Google Maps, bạn cần có một trong các vai trò sau:

 • Chủ sở hữu dự án
 • Trình chỉnh sửa dự án
 • Người chỉnh sửa nhóm hỗ trợ kỹ thuật
 • Người xem hỗ trợ kỹ thuật

Vai trò Người xem hỗ trợ kỹ thuật chỉ có thể xem thông tin về yêu cầu và không thể tương tác hoặc cập nhật trường hợp theo bất kỳ cách nào.

Để tìm hiểu thêm về các vai trò này, bao gồm cả cách đăng ký sử dụng, hãy xem bài viết Cấp quyền truy cập hỗ trợ. Xem thông tin so sánh về các vai trò được đề cập trong tài liệu về Nền tảng Google Maps.

Tạo yêu cầu hỗ trợ

Chủ sở hữu dự án, Người chỉnh sửa dự án và Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật có thể tạo yêu cầu hỗ trợ. Nếu bạn không có một trong các vai trò này, hãy liên hệ với Chủ sở hữu dự án hoặc Quản trị viên tổ chức để có quyền truy cập.

 1. Truy cập trang Tạo yêu cầu của Nhóm hỗ trợ Google Maps trong Cloud Console.
 2. Chọn dự án liên quan đến câu hỏi của bạn trong thanh thả xuống ở trên cùng của Cloud Console.
 3. Điền thông tin chi tiết vào biểu mẫu.
 4. Sau khi yêu cầu được tạo, bạn có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ qua email.

Quản lý trường hợp của bạn

Xem, giải quyết hoặc chuyển lên cấp trên các yêu cầu hỗ trợ của bạn trong Cloud Console. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ về trường hợp của bạn bằng cách trả lời các email yêu cầu. Trong tương lai, bạn có thể trả lời các yêu cầu trong Cloud Console.

Xem các trường hợp

Các trường hợp của bạn xuất hiện trên trang Trường hợp, còn các trường hợp gần đây nhất của bạn cũng xuất hiện trên trang Tổng quan về dịch vụ hỗ trợ Nền tảng Google Maps. Bạn có thể sử dụng trang này để truy cập trang Trường hợp. Hãy chọn một trường hợp bất kỳ để xem chi tiết và liên hệ với Nhóm hỗ trợ Nền tảng Google Maps.

Các trường hợp nằm trong phạm vi dự án đã chọn, vì vậy, bạn sẽ chỉ thấy các trường hợp đã được tạo trong dự án đó. Nếu bạn có nhiều dự án và không tìm thấy yêu cầu hỗ trợ dự kiến, hãy kiểm tra xem bạn có đang xem dự án từ nơi bạn tạo yêu cầu hỗ trợ ban đầu hay không.

Giải quyết trường hợp

Nếu trường hợp của bạn không còn cần hỗ trợ nữa, bạn có thể thông báo cho Bộ phận hỗ trợ qua email hoặc bạn có thể nhấp vào nút 'Giải quyết' ở đầu trang Chi tiết trường hợp của mình.

Cấp quyền truy cập hỗ trợ

Chủ sở hữu dự án hoặc Quản trị viên tổ chức có thể cấp tất cả các vai trò có sẵn trên trang IAM.

 1. Mở trang IAM trong Cloud Console.
 2. Chọn Chọn dự án > chọn một dự án từ trình đơn thả xuống > Mở.
 3. Chọn Thêm rồi nhập địa chỉ email của thành viên mới.
  • Bạn có thể thêm cá nhân, tài khoản dịch vụ hoặc Google Groups làm thành viên, nhưng mỗi dự án phải có ít nhất một cá nhân là thành viên.
 4. Chọn vai trò của thành viên. Để có các phương pháp bảo mật tốt nhất, bạn nên cấp cho thành viên các quyền cần thiết ở mức thấp nhất. Các thành viên có quyền Chủ sở hữu dự án có thể quản lý mọi khía cạnh của dự án, bao gồm cả việc tắt dự án.
  • Để cấp quyền Project Owner (Chủ sở hữu dự án) hoặc Project Editor (Người chỉnh sửa dự án), hãy chọn vai trò thích hợp trong Project (Dự án).
  • Để giới hạn quyền của thành viên trong việc gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, hãy chọn vai trò Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật trong phần Hỗ trợ.
 5. Lưu các thay đổi.

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ thanh toán với tư cách là quản trị viên thanh toán

Vai trò Quản trị viên thanh toán không cấp quyền tạo yêu cầu hỗ trợ trên tài khoản thanh toán, vì quyền truy cập vào Dịch vụ hỗ trợ (Kỹ thuật hoặc Thanh toán) dựa trên quyền đối với dự án và được cấp cho Chủ sở hữu dự án, Người chỉnh sửa dự án hoặc Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật của một dự án liên kết với tài khoản thanh toán. Nếu bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ dự án nào liên kết với tài khoản thanh toán:

 1. Tạo dự án mới. Bạn sẽ tự động được chỉ định vai trò Chủ dự án cho dự án này.
 2. Bật tính năng thanh toán cho dự án mới của bạn, sử dụng tài khoản thanh toán dùng cho các dự án khác của nhóm.
 3. Bật API Nền tảng Google Maps từ dự án mới này.

Tìm hiểu cách tạo dự án, bật tính năng thanh toán cho dự án và bật API.

Vì là Chủ sở hữu dự án của dự án mới này, nên bạn có quyền truy cập vào các yêu cầu hỗ trợ tạo yêu cầu hỗ trợ của API Google Maps Platform từ dự án mới đó và có thể đặt câu hỏi về tài khoản thanh toán đính kèm.

Thời gian phản hồi hỗ trợ

Thời gian phản hồi yêu cầu hỗ trợ được nêu trong bảng dưới đây (thời gian giải quyết có thể thay đổi):

Mức độ nghiêm trọng Định nghĩa Thời gian phản hồi Dịch vụ hỗ trợ thông thường Thời gian phản hồi Dịch vụ hỗ trợ nâng cao
Tác động nghiêm trọng – Dịch vụ không sử dụng được trong sản xuất Không có các chức năng quan trọng của ứng dụng phát hành chính thức và không có giải pháp khả thi nào. 1 giờ vào các ngày trong tuần, không bao gồm các ngày lễ theo khu vực 1 giờ vào các ngày trong tuần và cuối tuần
Tác động lớn – Dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng Sự cố này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến một người dùng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cộng tác giữa những người dùng. Dịch vụ không hoạt động như mong đợi và không có giải pháp khả thi. 24 giờ vào các ngày trong tuần 4 giờ vào các ngày trong tuần, 16 giờ vào cuối tuần
Tác động trung bình – Dịch vụ bị ảnh hưởng một phần Dịch vụ không hoạt động như mong đợi nhưng dễ dàng có cách giải quyết. 24 giờ vào các ngày trong tuần 24 giờ vào các ngày trong tuần
Tác động nhỏ – Dịch vụ có thể sử dụng hoàn toàn Dịch vụ không hoạt động như mong muốn nhưng vẫn hoạt động (không cần giải pháp). 24 giờ vào các ngày trong tuần 24 giờ vào các ngày trong tuần

Câu hỏi về quyền riêng tư

Đối với các câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Biểu mẫu yêu cầu thông tin về quyền riêng tư đối với dữ liệu.

Chuyển yêu cầu lên cấp trên

Nếu cho rằng trường hợp của mình đang không được xử lý một cách tối ưu, bạn có thể chuyển trường hợp này lên cấp trên. Một người quản lý cấp trên sẽ xem xét trường hợp của bạn để đảm bảo trường hợp đó được xử lý đúng cách. Người quản lý chuyển lên cấp trên có thể cung cấp thêm chuyên môn hoặc ưu tiên tốt hơn cho một trường hợp dựa trên yêu cầu kinh doanh, nhưng họ không thể cho phép trường hợp ngoại lệ đối với các chính sách hoặc điều khoản dịch vụ.

Một giờ sau khi gửi trường hợp lần đầu, bạn có thể chuyển trường hợp đó lên cấp trên. Hãy sử dụng nút Chuyển lên cấp trên ở chân trang của email hỗ trợ, trong email xác nhận tạo yêu cầu hoặc trong bất kỳ phản hồi nào cho trường hợp này. Bạn cũng có thể nhấp vào nút "Chuyển thẳng tới" ở đầu trang Chi tiết về yêu cầu cho trường hợp của mình.

Yêu cầu hội nghị truyền hình

Nếu bạn cho rằng trường hợp của mình sẽ hưởng lợi từ hội nghị thoại/video để hỗ trợ trong quá trình giao tiếp và giải quyết vấn đề, hãy mở yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và yêu cầu một cuộc gọi video, mô tả mục tiêu cuộc họp và đưa ra thời gian có thể (bao gồm cả múi giờ). Khi nhận được yêu cầu, Nhóm hỗ trợ Nền tảng Google Maps sẽ lên lịch một phiên bằng Google Meet hoặc hệ thống hội nghị truyền hình mà bạn chọn.

Yêu cầu báo cáo sự cố SLA

Nếu gặp sự cố vi phạm Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) của Nền tảng Google Maps, bạn có thể mở yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật để yêu cầu báo cáo sự cố. Nếu đã mở một yêu cầu hỗ trợ trong khi xảy ra sự cố, bạn có thể yêu cầu một báo cáo sự cố về trường hợp đó thay vì mở một yêu cầu mới. Báo cáo sự cố sẽ bao gồm thông tin về tác động và mức độ giảm thiểu sự cố, cũng như các bước ngăn chặn được thực hiện để tránh những sự cố như vậy trong tương lai.

Yêu cầu hỗ trợ về vấn đề liên quan đến chất lượng dữ liệu bản đồ

Nếu bạn gặp một vấn đề phức tạp về chất lượng dữ liệu bản đồ cần được điều tra (chẳng hạn như có thể bị thiếu địa chỉ hoặc dữ liệu địa chỉ không chính xác), hãy mở một yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và yêu cầu điều tra dữ liệu bản đồ phức tạp. Trong trường hợp của bạn, hãy cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề chất lượng dữ liệu bản đồ. Khi nhận được yêu cầu, Nhóm hỗ trợ Nền tảng Google Maps sẽ hợp tác với bạn để điều tra vấn đề về chất lượng dữ liệu bản đồ và Google có thể thực hiện các thay đổi tương ứng về dữ liệu.