Tổng quan

Bằng cách tích hợp SDK điều hướng cho iOS, ứng dụng của bạn có thể vượt ra ngoài việc liên kết với một chế độ xem bản đồ bên ngoài. Với tính năng chỉ đường, ứng dụng của bạn có thể cung cấp tính năng truy xuất động và báo cáo dữ liệu một lần về hành trình của người lái xe.

Bộ tài liệu này hướng dẫn bạn cách cài đặt, thử và định cấu hình SDK điều hướng. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét, vui lòng gửi đến Người đại diện khách hàng của Google.

Các bước tiếp theo

Thiết lập dự án.