SDK điều hướng hiện chỉ dành cho một số khách hàng. Liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm hiểu thêm.

Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bằng cách tích hợp SDK điều hướng cho iOS, ứng dụng của bạn không chỉ có thể liên kết với chế độ xem bản đồ bên ngoài. Với tính năng điều hướng, ứng dụng có thể cung cấp tính năng truy xuất động và báo cáo dữ liệu một lần về hành trình của người lái xe.

Bộ tài liệu này cho bạn biết cách cài đặt, dùng thử và định cấu hình SDK điều hướng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng gửi cho Đại diện khách hàng của Google.

Các bước tiếp theo

Thiết lập dự án.