Sử dụng Nền tảng Google Maps trên trang web WordPress

Nền tảng Google Maps cung cấp cho ứng dụng khả năng bao gồm các tính năng và chức năng của Google Maps, chẳng hạn như hiển thị bản đồ, truy xuất dữ liệu địa điểm, tạo chỉ đường, v.v.

Nhiều trình bổ trợ của WordPress sử dụng Nền tảng Google Maps để hỗ trợ các tính năng dựa trên vị trí. Một số ví dụ về các tính năng này bao gồm công cụ định vị cửa hàng, cung cấp thông tin đường đi giữa hai hoặc nhiều vị trí, đồng thời hiển thị các doanh nghiệp và địa danh lân cận.

Các trình bổ trợ WordPress có sẵn

Có nhiều trình bổ trợ WordPress để thêm các tính năng giúp tận dụng Nền tảng Google Maps vào trang web WordPress của bạn, bao gồm bản đồ, công cụ định vị cửa hàng, trường tìm kiếm tự động hoàn thành địa điểm, v.v.

Để xem danh sách đầy đủ, hãy duyệt qua các trình bổ trợ có sẵn trên Wordpress.org.

Duyệt qua các trình bổ trợ

Tạo khoá API của Nền tảng Google Maps

Khoá API là thông tin xác thực duy nhất dùng để xác thực những yêu cầu được gửi đến Nền tảng Google Maps nhằm đảm bảo quyền truy cập an toàn và sử dụng hoá đơn cho tài khoản Google Cloud Platform thích hợp.

Để sử dụng các tính năng của Nền tảng Google Maps, trình bổ trợ WordPress yêu cầu bạn cung cấp khoá API mà trình bổ trợ có thể sử dụng để thay mặt bạn đưa ra các yêu cầu này.

Để tạo khoá API, bạn cần làm như sau:

  • Tạo một tài khoản Google Cloud Platform nếu bạn chưa có tài khoản.
  • Tạo một dự án Google Cloud Platform mới.
  • Bật API Nền tảng Google Maps.
  • Tạo khoá API.

Để giúp quá trình này dễ dàng, bạn có thể sử dụng Tiện ích bắt đầu nhanh của Nền tảng Google Maps của chúng tôi. Tiện ích này sẽ xử lý việc thiết lập tài khoản của bạn và tạo khoá API mà bạn có thể cung cấp cho trình bổ trợ WordPress của mình.

Giá

Nền tảng Google Maps tự động cấp miễn phí 200 USD sử dụng mỗi tháng vào tài khoản thanh toán liên kết với dự án trên Google Cloud của bạn.

Phí sử dụng được tính theo yêu cầu được gửi đến API Nền tảng Google Maps, chẳng hạn như yêu cầu tải bản đồ, chỉ đường và thông tin địa điểm. Chi phí mỗi yêu cầu thay đổi tuỳ theo loại yêu cầu và tổng số yêu cầu hằng tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem công cụ tính giá của chúng tôi.

Chuyển đến công cụ tính giá