Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sử dụng Nền tảng Google Maps trên các trang web WordPress

Nền tảng Google Maps cung cấp cho ứng dụng khả năng bao gồm các tính năng và chức năng của Google Maps, chẳng hạn như hiển thị bản đồ, truy xuất dữ liệu địa điểm, tạo chỉ đường, v.v.

Nhiều trình bổ trợ của WordPress sử dụng Nền tảng Google Maps để hỗ trợ các tính năng dựa trên vị trí. Một số ví dụ về các tính năng này bao gồm công cụ định vị cửa hàng, cung cấp thông tin đường đi giữa hai hoặc nhiều vị trí, đồng thời hiển thị các doanh nghiệp và địa danh lân cận.

Các trình bổ trợ WordPress có sẵn

Có nhiều trình bổ trợ của WordPress để thêm các tính năng tận dụng Nền tảng Google Maps vào trang web WordPress của bạn, bao gồm bản đồ, bộ định vị cửa hàng và nhiều tính năng khác.

Để có danh sách đầy đủ, hãy duyệt các trình bổ trợ có sẵn trên wordpress.org.

Duyệt qua các trình bổ trợ

Tạo khóa API Nền tảng Google Maps

Khóa API là thông tin đăng nhập duy nhất dùng để xác thực các yêu cầu được gửi đến Google Maps Platform để đảm bảo quyền truy cập an toàn và sử dụng hóa đơn cho tài khoản Google Cloud Platform thích hợp.

Để sử dụng các tính năng của Nền tảng Google Maps, trình bổ trợ của WordPress yêu cầu bạn phải cung cấp một khoá API mà trình bổ trợ có thể dùng để thay mặt bạn thực hiện các yêu cầu này.

Để tạo khoá API, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Tạo một tài khoản Google Cloud Platform nếu bạn chưa có tài khoản.
  • Tạo một dự án Google Cloud Platform mới.
  • Bật API Nền tảng Google Maps.
  • Tạo một khoá API.

Để quá trình này trở nên dễ dàng, bạn có thể sử dụng Tiện ích bắt đầu nhanh của Nền tảng Google Maps. Tiện ích này sẽ xử lý việc thiết lập tài khoản của bạn và tạo khóa API mà bạn có thể cung cấp cho trình bổ trợ WordPress của mình.

Giá

Google Maps Platform tự động ghi có 200 đô la tiền sử dụng mỗi tháng cho tài khoản thanh toán liên kết với dự án Google Cloud của bạn.

Mức phí sử dụng sẽ được tính theo yêu cầu mà chúng tôi gửi cho các API của Nền tảng Google Maps, chẳng hạn như yêu cầu tải bản đồ, thông tin đường đi và thông tin về Địa điểm. Chi phí mỗi yêu cầu thay đổi tùy theo loại yêu cầu và tổng số yêu cầu hằng tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem công cụ tính giá của chúng tôi.

Chuyển đến công cụ tính giá