Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Nền tảng Google Maps

Đơn giản hóa và hợp lý hóa trải nghiệm hỗ trợ của bạn với Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Google Maps Platform, các dịch vụ linh hoạt và có thể mở rộng được xây dựng với nhu cầu kinh doanh của bạn ở trung tâm. Chọn dịch vụ phù hợp với tổ chức của bạn.

Danh mục dịch vụ chăm sóc khách hàng của Nền tảng Maps

Dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn được cung cấp cho mọi khách hàng trên Nền tảng Google Maps, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào tài liệu, Đề xuất hỗ trợ chủ động, hỗ trợ của cộng đồngHỗ trợ kỹ thuật và thanh toán trên Nền tảng Google Maps.

Tính năng và dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ thông thường

Được đề xuất cho những khối lượng công việc không quan trọng hoặc không quan trọng đối với công việc đang trong quá trình phát triển. Bắt đầu hành trình Google Cloud với sự hỗ trợ kỹ thuật không giới hạn. Khắc phục sự cố, thử nghiệm và khám phá.

Dịch vụ hỗ trợ nâng cao

Được thiết kế cho những khối lượng công việc ở môi trường thực tế, với thời gian phản hồi nhanh và các dịch vụ bổ sung để tối ưu hoá trải nghiệm của bạn với dịch vụ hỗ trợ mạnh mẽ, chất lượng cao.

Liên hệ với bộ phận bán hàng

Giá Đã bao gồm $500/tháng + 3% phí Google Maps Platform hàng tháng.
Thời gian phản hồi ban đầu Trường hợp P1: 1 giờ vào các ngày trong tuần

Yêu cầu hỗ trợ có mức độ ưu tiên 1: 1 giờ

Trường hợp P2: 4 giờ các ngày trong tuần, 16 giờ các ngày cuối tuần

Thời gian dịch vụ Phản hồi 24/5, trừ ngày lễ khu vực Phản hồi 24/7 cho các vấn đề có tác động lớn và nghiêm trọng
Tạo trường hợp Bảng điều khiển (email, trò chuyện) Bảng điều khiển (email, trò chuyện)
Phân giải trường hợp Email Email. Theo yêu cầu: hội nghị thoại hoặc video và không gian trò chuyện nhóm trực tiếp. Cộng tác với các chuyên gia đã chọn cho trường hợp của bạn và đưa nhóm của bạn vào các kênh cộng tác.
Báo cáo về vấn đề hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ về vấn đề chất lượng dữ liệu bản đồ
Báo cáo sự cố theo yêu cầu

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu? Hãy đăng ký chương trình Chăm sóc khách hàng của Nền tảng Google Maps ngay hôm nay.

Liên hệ với bộ phận bán hàng