GMTDVehicleState

GMTDVehicleState

Enumerations

enum  GMTDVehicleState { GMTDVehicleStateOffline = 0, GMTDVehicleStateOnline }
 Enum that represents the current vehicle state. More...

Enumeration Type Documentation

Enum that represents the current vehicle state.

Enumerator:
GMTDVehicleStateOffline 
GMTDVehicleStateOnline