Khắc phục sự cố

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Tài liệu này mô tả các vấn đề phổ biến có thể xảy ra khi thiết lập kiểu bản đồ và cách giải quyết các vấn đề đó.

Nhấp để báo cáo Lỗi hoặc Yêu cầu về tính năng.

Quyền sử dụng tính năng định kiểu trên đám mây cũ

Kiểu cũ trên đám mây chỉ áp dụng cho một số người dùng. Để có quyền truy cập vào kiểu đám mây cũ và có nút Chọn không tham gia, những điều sau phải đúng:

 • Dự án của bạn đã chọn không sử dụng kiểu mới trên đám mây.

 • Dự án của bạn vẫn có ít nhất một kiểu cũ.

Vấn đề đã biết

Để xem các vấn đề mới nhất đã biết liên quan đến việc định kiểu bản đồ trên đám mây, hãy xem ghi chú phát hành.

Tin nhắn

Bạn có thể thấy các thông báo sau đây xuất hiện sau khi tạo hoặc cập nhật một kiểu.

 • Các thay đổi khác về kiểu có thể không hiển thị chính xác trên tất cả trình duyệt. Bạn nên tránh thay đổi thêm về kiểu gốc.

  Kiểu bản đồ trong phiên bản cũ của kiểu trên đám mây có giới hạn về số lần thay đổi kiểu mà bạn có thể thực hiện. Khi cố gắng chỉnh sửa những kiểu đã đạt đến giới hạn đó, bạn sẽ nhận được thông báo này. Bạn có thể chọn một kiểu khác để chỉnh sửa hoặc cân nhắc chuyển sang kiểu đám mây mới nhất đã khắc phục được vấn đề này.

 • Không thể tải trình chỉnh sửa kiểu ngay bây giờ: Bản đồ xem trước sử dụng bản đồ vectơ. Trong trường hợp không thể tải bản đồ vectơ trên trình duyệt web, bản đồ này sẽ trở lại trải nghiệm "không có bản đồ":

  Một ví dụ về thông báo cho biết Không thể tải trình chỉnh sửa kiểu ngay bây giờ cùng với một số bước khắc phục lỗi.

  Nếu bạn gặp sự cố này, hãy thử các cách sau:

  • Kiểm tra các chế độ cài đặt của trình duyệt để đảm bảo bạn đã bật chế độ tăng tốc phần cứng.

  • Kiểm tra xem thiết bị của bạn có được hỗ trợ hay không bằng cách truy cập get.webgl.org. Nếu bản minh hoạ không chạy, có thể trình duyệt hoặc thiết bị của bạn không tương thích với WebGL. Hãy đảm bảo rằng tổ hợp trình điều khiển/trình duyệt của thiết bị không phải tuân theo quy tắc của danh sách từ chối được xác định trong Khronos WebGL wiki.

  • Cập nhật thẻ đồ hoạ của bạn và đảm bảo rằng thiết bị của bạn có thẻ đồ hoạ video (GPU) hỗ trợ WebGL. Hãy xem bài viết Yêu cầu về ứng dụng và trang web.

  Để được hỗ trợ thêm, hãy xem phần Hỗ trợ WebGL.

Vấn đề về kiểu trình bày

Bạn có thể thấy các thông báo sau đây xuất hiện sau khi tạo hoặc cập nhật một kiểu.

Các thay đổi về kiểu của tôi không được cập nhật trong các ứng dụng hoặc trang web của tôi

Các thay đổi về kiểu có thể mất vài giờ mới có hiệu lực trên ứng dụng và trang web của bạn. Ứng dụng có thể mất nhiều thời gian hơn nếu thiết bị không kết nối Internet. Nếu bạn vẫn không thấy kiểu thay đổi sau vài giờ, hãy kiểm tra những mục sau:

 • Đảm bảo bạn đã xuất bản cập nhật kiểu của mình.

 • Nếu bạn đã thực hiện thay đổi theo một kiểu trùng lặp, hãy đảm bảo rằng bạn đã liên kết mã nhận dạng bản đồ của bạn với kiểu trùng lặp. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Liên kết hoặc xoá mã bản đồ đối với kiểu của bạn.

Tôi không thấy kiểu thay đổi trên bản đồ xem trước

Nếu bạn thực hiện một thay đổi và không thể nhìn thấy thay đổi đó trên bản đồ xem trước, thì sau đây là một số việc để bạn thử.

 • Kiểm tra các kiểu trùng lặp: Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Quản lý các kiểu trùng lặp.

 • Kiểm tra cơ chế ghi đè kế thừa kiểu: Kiểm tra xem có một kiểu con tuỳ chỉnh nào bên dưới kiểu bạn đang đặt đang ghi đè kiểu mẹ của kiểu đó hay không. Để biết thông tin chi tiết về tính kế thừa của kiểu, hãy xem phần Tìm hiểu tính kế thừa và hệ phân cấp kiểu bản đồ.

 • Thay đổi mức thu phóng của bản đồ: Có thể các đối tượng trên bản đồ mà bạn đang tạo kiểu không hiển thị trên bản đồ ở mức thu phóng hiện tại.

  • Phóng to: Nếu bạn chắc chắn đối tượng này có trên bản đồ, hãy phóng to để xem chi tiết hơn và tính năng đó có thể xuất hiện.

  • Thu nhỏ: Đối với một số tính năng bản đồ lớn, bạn có thể cần phải thu nhỏ cho đến khi các tính năng bản đồ chi tiết bị loại bỏ trước khi kiểu của bạn xuất hiện.

Văn bản của tôi trông mờ hoặc không rõ nét

Nếu màu bạn đã chọn cho màu nền và nét vẽ cho văn bản không đủ độ tương phản, thì phông chữ sẽ in đậm và mờ vì nét vẽ (đường viền) và màu nền hợp nhất với nhau. Chọn các màu có đủ độ tương phản.

Kiểu của tôi trông buồn tẻ hoặc không đúng màu

Đối tượng bản đồ mà bạn đang tạo kiểu có thể trùng lặp với một hoặc nhiều đối tượng bản đồ khác. Để được hỗ trợ, hãy xem phần Quản lý các kiểu trùng lặp.

Đối tượng địa lý trên bản đồ không chính xác đang được tạo kiểu

Nếu bạn thấy các đối tượng bản đồ khớp với kiểu bạn đã đặt, thì có thể kiểu bản đồ mặc định cho các đối tượng bản đồ đó giống với kiểu bạn đang đặt. Dưới đây là một số việc cần thử:

 • Tắt chế độ hiển thị cho đối tượng bản đồ phù hợp. Ví dụ: nếu bạn đang cố đặt Winery thành màu đỏ đậm và nhận thấy các POI khẩn cấp có màu đỏ, điều này có thể gây nhầm lẫn cho người dùng. Bạn có thể chọn tắt chế độ hiển thị đối với POI trong trường hợp khẩn cấp để tránh nhầm lẫn này.

 • Thay đổi kiểu của các đối tượng trên bản đồ mà bạn không muốn so khớp. Ví dụ ở trên, bạn cũng có thể chọn tạo kiểu cho các POI khẩn cấp thành màu cam để tránh nhầm lẫn.