Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các tính năng hỗ trợ WebGL cho API Maps JavaScript cho phép bạn kiểm soát độ nghiêng và xoay, thêm trực tiếp đối tượng 3D vào bản đồ và hơn thế nữa. Bao gồm các tính năng sau:

Bắt đầu

Để sử dụng các tính năng mới của WebGL, bạn cần có mã bản đồ sử dụng bản đồ vectơ. Bạn cũng cần cập nhật yêu cầu khởi động API. Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Tạo mã bản đồ mới

Để tạo mã bản đồ mới, hãy làm theo các bước trong bài viết Sử dụng tính năng tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây – Lấy mã bản đồ. Hãy nhớ đặt loại Bản đồ thành JavaScript rồi chọn tùy chọn Vector. Đánh dấu tuỳ chọn Nghiêng và/hoặc Xoay để bật tính năng nghiêng và xoay trên bản đồ. Làm như vậy sẽ cho phép bạn điều chỉnh theo cách lập trình các giá trị này và cũng cho phép người dùng điều chỉnh độ nghiêng và tiêu đề ngay trên bản đồ. Nếu việc sử dụng tính năng nghiêng hoặc tiêu đề sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ứng dụng, hãy để nguyên tùy chọn NghiêngXoay để người dùng không thể điều chỉnh độ nghiêng và chế độ xoay.

Tạo mã bản đồ vectơ

Cập nhật mã khởi chạy bản đồ của bạn

Việc này yêu cầu mã bản đồ bạn vừa tạo. Bạn có thể tìm thấy tính năng này trên trang Quản lý Maps. Cung cấp mã bản đồ khi bạn tạo bản đồ bằng cách sử dụng thuộc tính mapId như minh hoạ bên dưới:

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  center: {lat: -34.397, lng: 150.644},
  zoom: 8,
  mapId: 'MAP_ID'
});

Ví dụ

Ví dụ đã được cung cấp để minh hoạ các tính năng này: