Bản địa hóa bản đồ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể tuỳ chỉnh bản đồ của mình cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể theo các cách sau:

  • Thay đổi chế độ cài đặt ngôn ngữ mặc định.
  • Hãy chỉ định một mã vùng. Chế độ này sẽ thay đổi hành vi của bản đồ dựa trên một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định.

Bản địa hóa ngôn ngữ

Theo mặc định, API JavaScript của Maps sử dụng chế độ cài đặt ngôn ngữ mà người dùng ưu tiên như đã chỉ định trong trình duyệt, khi hiển thị thông tin dạng văn bản như tên cho các chế độ điều khiển, thông báo bản quyền, đường lái xe và nhãn trên bản đồ. Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên tôn trọng chế độ cài đặt của trình duyệt. Tuy nhiên, nếu muốn API JavaScript của Maps bỏ qua chế độ cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt, bạn có thể buộc API này hiển thị thông tin bằng một ngôn ngữ cụ thể bằng cách thêm tham số language vào thẻ <script> khi tải mã API Maps JavaScript.

Tham số language ảnh hưởng đến tên của các chế độ điều khiển, thông báo bản quyền, thông tin chỉ đường và nhãn kiểm soát, cũng như phản hồi cho các yêu cầu dịch vụ. Tác động đối với dịch vụ chưa rõ ràng. Ví dụ: khi mã hoá địa lý cấp đường phố, tên quốc gia sẽ được trả về bằng ngôn ngữ bạn yêu cầu, nhưng phần còn lại của địa chỉ sẽ dành riêng cho vị trí bạn đang mã hoá địa lý. Mặt khác, kết quả bưu chính và chính trị được trả về bằng ngôn ngữ yêu cầu. Hãy dùng thử bản minh họa này để thử nghiệm với các thay đổi trên bản đồ khi bạn cập nhật thông số language.

Ví dụ sau đây hiển thị một bản đồ bằng tiếng Nhật và đặt khu vực thành Nhật Bản:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&region=JP&language=ja&callback=initMap">
</script>

Xem ví dụ.

Nếu bạn đặt ngôn ngữ của bản đồ, bạn cũng nên xem xét đặt vùng. Điều này giúp đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tuân thủ luật pháp địa phương.

Lưu ý: Khi bạn tải API theo cách ở trên, bản đồ sẽ sử dụng tiếng Nhật cho tất cả người dùng, bất kể lựa chọn ưu tiên của người dùng như thế nào. Hãy chắc chắn rằng bạn muốn hành vi này trước khi đặt tuỳ chọn này.

API JavaScript của Maps cũng hỗ trợ văn bản hai chiều (Bidi) chứa các ký tự nguyên gốc trong cả ngôn ngữ từ trái sang phải (LTR) và ngôn ngữ từ phải sang trái (RTL). Ví dụ về các ngôn ngữ RTL bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái và tiếng Farsi. Nhìn chung, bạn nên chỉ định trang ngôn ngữ RTL để kết xuất đúng cách bằng cách thêm dir='rtl' vào phần tử <html> của trang. Ví dụ sau đây kết xuất bản đồ của Cairo, Ai Cập bằng cách sử dụng các chế độ điều khiển tiếng Ả Rập:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&region=EG&language=ar&callback=initMap">
</script>

Xem ví dụ

Hãy xem danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ. Xin lưu ý rằng các ngôn ngữ mới được thêm vào thường xuyên nên có thể danh sách này chưa đầy đủ.

Bản địa hóa khu vực

Thêm tham số region vào thẻ <script> khi tải mã API JavaScript của Maps, nếu bạn muốn thay đổi ứng dụng của mình để phân phát các ô bản đồ khác nhau hoặc thiên vị ứng dụng (chẳng hạn như kết quả mã hóa địa lý theo khu vực).

Là nhà phát triển ứng dụng API JavaScript trên Maps, bạn nên luôn đặt tham số region vì nhiều dịch vụ (chẳng hạn như tính năng Tự động hoàn thành địa điểm) thường cung cấp kết quả tốt hơn khi region được đặt. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo ứng dụng của mình tuân thủ luật địa phương bằng cách đảm bảo bản địa hoá đúng khu vực được áp dụng cho quốc gia lưu trữ ứng dụng đó.

Thông số region chấp nhận giá trị nhận dạng thẻ phụ khu vực Unicode (thường) có bản đồ ánh xạ 1:1 đến mã miền cấp cao nhất (ccTLD). Hầu hết mã nhận dạng khu vực của Unicode đều giống với mã ISO 3166-1 alpha-2, trừ một số trường hợp ngoại lệ đáng chú ý. Ví dụ: ccTLD của Vương quốc Anh là "uk" (tương ứng với miền .co.uk) trong khi giá trị nhận dạng khu vực của Vương quốc Anh là "GB". Hãy xem phần Thông tin chi tiết về phạm vi bao phủ của Nền tảng Google Maps đối với các khu vực được hỗ trợ. Hãy dùng thử bản minh họa này để thử nghiệm với các thay đổi trên bản đồ khi bạn cập nhật thông số region.

Ví dụ: thẻ tập lệnh sau đây bản địa hoá bản đồ cho Vương quốc Anh:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&region=GB&callback=initMap">
</script>

Các ví dụ sau đây cho thấy hai bản đồ, một bản đồ mã hoá địa lý "Toledo" dựa trên region được đặt thành US (Hoa Kỳ) thành "Toledo, Ohio" và một bản đồ xu hướng kết quả dựa trên region được đặt thành ES (Tây Ban Nha) thành "Toledo, Tây Ban Nha".

Xem ví dụ ở Hoa Kỳví dụ ở Tây Ban Nha.

Bản demo bản địa hoá

Khi thiết lập ngôn ngữ của bản đồ, bạn cũng cần phải xem xét cài đặt khu vực. Đây là bản minh hoạ cho phép bạn tải bản đồ bằng ngôn ngữ và khu vực bạn chọn.

Xem bản minh họa này ở toàn màn hình.