เอกสารสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Business Messages

พัฒนาด้วย Business Messages
เริ่มต้นใช้งานและสร้างตัวแทนแรก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆ ที่พร้อมใช้งานใน Business Messages
ดูวิธีการทํางานของ Business Messages
ลงทะเบียนกับ Business Messages เพื่อสร้างตัวแทนสําหรับแบรนด์ของคุณ
กําหนดค่าความพร้อมในการรับส่งข้อความและการตั้งค่าการสนทนาของตัวแทน
ออกแบบประสบการณ์การสนทนา
ดูวิธีส่งและรับข้อความ กิจกรรม และแบบสํารวจ
เพิ่มฟังก์ชันการทํางานด้วยการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มอื่นๆ
เปิดตัวตัวแทนและสถานที่ตั้งของแบรนด์
ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนโดยใช้เมตริก
เริ่มต้นพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวอย่างของเรา
เรียนรู้วิธีพัฒนาโปรเจ็กต์ด้วยบทแนะนําหรือเขียนโค้ดด้วย Codelab
โปรดดูหน้าอ้างอิง API
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Business Messages