ทรัพยากร

เอกสาร เอกสาร และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Messages

ฟีเจอร์และการเปลี่ยนแปลง
บันทึกประจํารุ่น
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดใน Business Messages
ตัวอย่างโค้ด
ตัวอย่างโค้ด
เริ่มต้นพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวอย่าง
ไลบรารีไคลเอ็นต์
ไลบรารีของไคลเอ็นต์
สร้าง Business Profile โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์
ชุดเครื่องมือทางการตลาด
ชุดการตลาด
หลักเกณฑ์ทางการตลาดสําหรับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและการสร้างเนื้อหา
หลักเกณฑ์ด้านโลโก้
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโลโก้
จัดรูปแบบโลโก้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้