ข้อมูลอ้างอิง

Business Messages REST
ส่งข้อความ กิจกรรม และแบบสํารวจจากตัวแทน Business Messages
Business Messages JavaScript
ผสานรวมตัวแทน Business Messages ในเว็บไซต์ของคุณ
การสื่อสารทางธุรกิจ REST
สร้าง แก้ไข และจัดการตัวแทน Business Messages