ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง

โมดูลนี้แนะนําแมชชีนเลิร์นนิง (ML)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง

ข้อมูลเพิ่มเติม