เปิดใช้ AR ในแอป AR Foundation (Android เท่านั้น)

เปิดใช้ AR เพื่อใช้ฟีเจอร์ Augmented Reality ในแอปใหม่หรือแอปที่มีอยู่

กำหนดค่าแอปให้ใช้ AR หรือ AR ไม่บังคับ

เพื่อประหยัดพื้นที่ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ฟีเจอร์ AR ทั้งหมดจะเก็บไว้ในแอปชื่อบริการ Google Play สำหรับ AR ซึ่งอัปเดตแยกต่างหากโดย Play Store แอป Android ที่ใช้ฟีเจอร์ AR จะสื่อสารกับบริการ Google Play สำหรับ AR โดยใช้ ARCore SDK คุณกำหนดค่าแอปที่รองรับฟีเจอร์ AR ได้ 2 วิธี ได้แก่ ต้องระบุ AR และไม่บังคับให้ใช้ AR การระบุนี้จะกำหนดวิธีที่แอปโต้ตอบกับบริการ Google Play สำหรับแอป AR

แอปที่ AR ต้องระบุ จะไม่ทำงานหากไม่มี ARCore ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับ ARCore ที่ติดตั้งบริการ Google Play สำหรับ AR

 • Google Play Store จะทําให้แอปต้องใช้ AR พร้อมใช้งานในอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore เท่านั้น
 • เมื่อผู้ใช้ติดตั้งแอป AR ที่จำเป็น Google Play Store จะติดตั้งบริการ Google Play สำหรับ AR ในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม แอปยังต้องดำเนินการตรวจสอบรันไทม์เพิ่มเติมในกรณีที่บริการ Google Play สำหรับ AR ล้าสมัยหรือถูกถอนการติดตั้งด้วยตนเอง

แอป AR Optional ใช้ ARCore เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ ซึ่งมีฟีเจอร์ AR ที่ไม่บังคับซึ่งเปิดใช้งานเฉพาะในอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore ซึ่งได้ติดตั้งบริการ Google Play สำหรับ AR ไว้แล้ว

 • แอป AR Optional สามารถติดตั้งและทำงานในอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ ARCore
 • เมื่อผู้ใช้ติดตั้งแอป AR Optional แล้ว Google Play Store จะไม่ติดตั้งบริการ Google Play สำหรับ AR ในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ต้องใช้ ARAR (ไม่บังคับ)
การใช้ฟีเจอร์ AR แอปของคุณต้องใช้ ARCore สำหรับฟังก์ชันการทำงานพื้นฐาน ARCore เสริมฟังก์ชันการทำงานของแอป แอปของคุณจะทำงานได้โดยไม่ต้องรองรับ ARCore
ระดับการเข้าถึง Play Store แอปของคุณจะแสดงอยู่ใน Play Store ในอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore เท่านั้น แอปของคุณเป็นไปตามกระบวนการแสดงข้อมูลตามปกติ
วิธีการติดตั้งบริการ Google Play สำหรับ AR Play Store จะติดตั้งบริการ Google Play สำหรับ AR ควบคู่ไปกับแอปของคุณ แอปของคุณใช้โครูทีน ARSession.Install() เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง ARCore
ข้อกำหนดของ minSdkVersion สำหรับ Android Android 7.0 (API ระดับ 24) Android 4.4 (API ระดับ 19) แต่การใช้งานฟังก์ชัน AR ต้องใช้ Android 7.0 (API ระดับ 24) เป็นอย่างน้อย
ต้องใช้ ARSession.state เพื่อตรวจสอบการรองรับ ARCore และสถานะการติดตั้ง
ต้องใช้ Coroutine ARSession.Install() เพื่อติดตั้งบริการ Google Play สำหรับ AR

กำหนดให้แอปต้องใช้ AR

Android

 1. นำทางไปยัง Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARCore Requirement จะตั้งค่าเป็น Required โดยค่าเริ่มต้น

 2. คลิก Edit > Project Settings > Player เลือกแท็บที่มีไอคอน Android

 3. ในส่วน Other Settings > Identification ให้ระบุ Minimum API Level ที่มีค่า 24 ขึ้นไป

iOS

 1. นำทางไปยัง Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARKit Requirement จะตั้งค่าเป็น Required โดยค่าเริ่มต้น

 2. คลิก Edit > Project Settings > Player เลือกแท็บที่มีไอคอน iOS

 3. ในส่วน Other Settings > Configuration ให้ระบุ Target minimum iOS Version สำหรับแอป

กำหนดให้แอปเป็นแบบ AR

Android

 1. นำทางไปยัง Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARCore

 2. จากเมนูแบบเลื่อนลง "Requirement" ให้เลือก Optional เพื่อตั้งค่าแอปเป็นแบบ AR

 3. คลิก Edit > Project Settings > Player เลือกแท็บที่มีไอคอน Android

 4. ในส่วน Other Settings > Identification ให้ระบุ Minimum API Level ที่มีค่า 24 ขึ้นไป

iOS

 1. นำทางไปยัง Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARKit

 2. จากเมนูแบบเลื่อนลง Requirement ให้เลือก Optional เพื่อตั้งแอปเป็น AR Optional

 3. คลิก Edit > Project Settings > Player เลือกแท็บที่มีไอคอน iOS

 4. ในส่วน Other Settings > Configuration ให้ระบุ Target minimum iOS Version สำหรับแอป

ดำเนินการตรวจสอบรันไทม์

ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งบริการ Google Play สำหรับ AR หรือไม่

ทั้งแอป AR ที่จำเป็นและ AR Optional ต้องใช้โครูทีน ARSession.Install() ก่อนสร้างเซสชัน ARCore เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งบริการ Google Play สำหรับ AR เวอร์ชันที่เข้ากันได้หรือไม่ และตรวจสอบว่าได้ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์ของอุปกรณ์ ARCore ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

ในระหว่างรันไทม์ แอปที่จำเป็นโดย AR จะตรวจสอบรันไทม์โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เป้าหมาย

 • รองรับ ARCore
 • ติดตั้ง Google Play Services for AR แล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้ง (อาจเป็นเพราะผู้ใช้นำออกแล้ว) หรือเวอร์ชันเก่าเกินไป แอปจะแจ้งให้ผู้ใช้ติดตั้งหรืออัปเดต
 • มีข้อมูลโปรไฟล์อุปกรณ์ ARCore ที่เป็นปัจจุบัน หากเป็นข้อมูลเก่า แอปของคุณจะดาวน์โหลดข้อมูลใหม่

ตั้งค่า ARSession.attemptUpdate เป็น false เพื่อปิดใช้การตรวจสอบเริ่มต้นเหล่านี้ แอปของคุณควรจัดการกับเงื่อนไขต่อไปนี้

เงื่อนไข การดำเนินการ
อุปกรณ์ไม่รองรับ ARCore ซ่อนฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ AR
อุปกรณ์รองรับ ARCore แต่ไม่ได้ติดตั้งข้อมูลโปรไฟล์อุปกรณ์ Google Play Services for AR และ/หรือ ARCore หรือไม่ได้ล้าสมัย แจ้งให้ผู้ใช้ติดตั้งหรืออัปเดตข้อมูลโปรไฟล์อุปกรณ์ Google Play Services for AR และ/หรือ ARCore โดยการเรียกใช้ ARSession.Install()
อุปกรณ์รองรับ ARCore และ Google Play Services for AR รวมถึงข้อมูลโปรไฟล์อุปกรณ์ ARCore และเป็นเวอร์ชันล่าสุด สร้าง ARCore Session และเริ่มใช้ ARCore

นอกจากนี้ คุณยังตรวจสอบสถานะการติดตั้งและการสนับสนุนได้จาก ARSession.state

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

หากต้องการเผยแพร่แอปใน Play Store โปรดตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของ ARCore

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้