Nakładki na powierzchnię

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript
 1. Wprowadzenie
 2. Dodawanie nakładki na powierzchnię
 3. Usuwanie nakładki na powierzchnię

Wprowadzenie

Nakładki to obiekty na mapie, które są powiązane ze współrzędnymi szerokości i długości geograficznej, więc poruszają się, gdy przeciągasz lub powiększasz mapę. Jeśli chcesz umieścić obraz na mapie, możesz użyć obiektu GroundOverlay.

Informacje o innych rodzajach nakładek znajdziesz w artykule Rysowanie na mapie.

Dodaj nakładkę na powierzchnię

Konstruktor obiektu GroundOverlay określa jako jego parametry adres URL obrazu oraz LatLngBounds obrazu. Obraz zostanie wyświetlony na mapie z ograniczeniem do podanych granic i zgodny z użyciem odwzorowania mapy.

TypeScript

// This example uses a GroundOverlay to place an image on the map
// showing an antique map of Newark, NJ.

let historicalOverlay;

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 13,
   center: { lat: 40.74, lng: -74.18 },
  }
 );

 const imageBounds = {
  north: 40.773941,
  south: 40.712216,
  east: -74.12544,
  west: -74.22655,
 };

 historicalOverlay = new google.maps.GroundOverlay(
  "https://storage.googleapis.com/geo-devrel-public-buckets/newark_nj_1922-661x516.jpeg",
  imageBounds
 );
 historicalOverlay.setMap(map);
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

// This example uses a GroundOverlay to place an image on the map
// showing an antique map of Newark, NJ.
let historicalOverlay;

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 13,
  center: { lat: 40.74, lng: -74.18 },
 });
 const imageBounds = {
  north: 40.773941,
  south: 40.712216,
  east: -74.12544,
  west: -74.22655,
 };

 historicalOverlay = new google.maps.GroundOverlay(
  "https://storage.googleapis.com/geo-devrel-public-buckets/newark_nj_1922-661x516.jpeg",
  imageBounds
 );
 historicalOverlay.setMap(map);
}

window.initMap = initMap;
Zobacz przykład

Fragment

Usuwanie warstwy nad powierzchnią

Aby usunąć nakładkę z mapy, wywołaj jej metodę setMap(), przekazując polecenie null. Pamiętaj, że wywołanie tej metody nie powoduje usunięcia nakładki. Usunięcie nakładki z mapy. Jeśli chcesz usunąć nakładkę, usuń ją z mapy, a potem ustaw null.

function removeOverlay() {
 historicalOverlay.setMap(null);
}

Zobacz przykład