Rozpocznij

Zacznij tworzyć aplikacje za pomocą interfejsu Pollen API.
Utwórz konto, wygeneruj klucz interfejsu API i zacznij tworzyć.
Punkt końcowy prognozy dostarcza informacji o stężeniu pyłków w danej lokalizacji z maksymalnie 5 dni.
Punkt końcowy ciepła mapTiles udostępnia mapy termiczne dotyczące pyłków w formie nakładki z fragmentami mapy.
Dowiedz się więcej o uniwersalnym wskaźniku stężenia pyłków (UPI) i obsługiwanych roślinach w interfejsie Pollen API.
Zobacz najnowsze informacje o zasięgu interfejsu Pollen API w poszczególnych krajach.
Zobacz dokumentację API Pollen REST i gRPC API.

Pomoc

Uzyskaj pomoc. Udziel pomocy. Dołącz do społeczności.

Uzyskaj pomoc. Pomóż. Zbuduj kartę Karmy.

Zgłoś błąd lub otwórz prośbę o dodanie funkcji.

Więcej informacji o incydentach i przerwach w działaniu platformy.

Uzyskaj pomoc od zespołu Google Maps Platform.