Etapy uruchamiania Google Maps Platform

W tym artykule opisujemy etapy cyklu życia, przez które mogą przechodzić usługi i funkcje Google Maps Platform, np. etapy wprowadzenia na rynek, wersje Eksperymentalne, Podgląd i Ogólna dostępność, a także etapy zakończenia cyklu życia (wycofane i wycofane). Funkcje na etapach innych niż GA są oznaczone w dokumentacji wraz z ikonami i uwagami.

Wersja eksperymentalna

Eksperymenty skupiają się na uzyskaniu opinii klientów na temat prototypu. Nie są przeznaczone do użytku w środowisku produkcyjnym ani objęte żadną gwarancją jakości usług, zobowiązaniami w zakresie wycofywania usług ani zasadami wycofywania i mogą podlegać zmianom, które nie będą zgodne wstecznie. Wersje eksperymentalne są zwykle odpowiednie do użytku tylko w środowiskach testowych i zwykle działają przez 12 miesięcy, ale ten czas może się różnić.

Wersja eksperymentalna to oferta przed GA, której warunki korzystania z usługi zostały zdefiniowane w Szczegółowych warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform w sekcji Oferty przed GA.

Podgląd

Usługi i funkcje w wersji testowej są gotowe do przetestowania przez klientów przed wdrożeniem ich do użytku w środowisku produkcyjnym w Google Analytics. Oferty w wersji testowej są często ogłaszane publicznie, ale niekoniecznie są pełne funkcji. Google nie oferuje w ich przypadku żadnych gwarancji jakości usług ani wsparcia technicznego. O ile Google nie określi inaczej, oferty w wersji testowej są przeznaczone tylko do użytku w środowiskach testowych. Zgodnie z warunkami opisanymi poniżej zwykle funkcje w wersji testowej powinny być dostępne w Google Analytics w ciągu 12 miesięcy, ale ten czas może się różnić.

Wersja przed GA to oferta, której warunki korzystania z usługi są zdefiniowane w Szczegółowych warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform w sekcji Oferty przed GA.

Ogólna dostępność

Usługi i funkcje w ogólnodostępnej dostępności są „gotowe do wykorzystania w środowisku produkcyjnym”, ale nie zawsze są dostępne dla wszystkich. Niektóre wersje Google Analytics mogą być dostępne tylko dla ograniczonej grupy klientów. Ogólne wersje są objęte Warunkami korzystania z usługi Google Maps Platform, w tym Gwarancją jakości usług Google Maps Platform oraz Wskazówkami dotyczącymi usług pomocy technicznej Google Maps Platform (w stosownych przypadkach). Google zwykle obsługuje usługi i funkcje ogólnodostępne w interfejsach API, pakietach SDK i konsoli Google Cloud. Wyjątkiem są wyjątkowe sytuacje, w których udostępnienie co najmniej jednej z powyższych funkcji jest bezzasadne w kontekście konkretnej usługi lub danej funkcji.

Wcześniejszy dostęp, alfa i beta

Niektóre usługi lub artefakty, takie jak pakiety SDK klienta i interfejs Maps JavaScript API, udostępniają wersje przed GA zgodnie ze standardami branżowymi na poziomach stabilności, takich jak kanały „alfa” i „beta”. Przykład znajdziesz w temacie dotyczącym obsługi wersji interfejsu Maps JavaScript API. Poza tym pakiety SDK Google Maps Platform na Androida i iOS mogą używać numerów wersji, które zawierają w numeracji wersji standardowy poziom stabilności, np. „beta”, np. v3.1.0-beta.

Niektóre usługi i funkcje, które zostały wprowadzone przed wprowadzeniem wersji „Eksperymentalne” i „Wersja przedpremierowa”, mogą być oznaczone starszymi etapami wprowadzenia, np. „Wcześniejszy dostęp”, „Alfa” i „Beta”. Starsze warunki będą nadal obowiązywać przez cały okres wprowadzania tych zmian. Ogólnie wczesny dostęp i wersja alfa są podobne do wersji eksperymentalnej, a wersja beta – podobna do wersji przedpremierowej. Korzystanie z programów wcześniejszego dostępu, wersji alfa i beta podlega warunkom korzystania z usługi określonym w Szczegółowych warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform.

Dodatkowe etapy cyklu życia

Wycofano

Oznaczenie oferty jako wycofanej oznacza, że danej usługi, funkcji lub wersji nie należy już używać. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Zasady wycofywania” w Warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform. Funkcje i usługi w usługach podstawowych Map Google wymienione na stronie https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-deprecation podlegają zasadom wycofywania.

Listę wycofanych usług i funkcji znajdziesz w temacie Wycofania Google Maps Platform.

Wycofano

Wycofanie oferty oznacza, że produkt lub funkcja nie są już dostępne. Wywołanie wycofanego oprogramowania może spowodować nieprzewidywalne zachowanie lub nieprawidłowe odpowiedzi.

Wycofane oferty są usuwane z dokumentacji. Listę wycofanych funkcji znajdziesz w temacie Wycofania Google Maps Platform.