Thay đổi đối với tính năng bản đồ

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Bảng sau đây cho biết nơi để tìm các đối tượng bản đồ quen thuộc trong hệ phân cấp mới. Để xem toàn bộ hệ phân cấp mới, hãy xem phần Nội dung bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ.

Để biết thông tin chi tiết về cách cập nhật kiểu cũ, hãy xem phần Cập nhật kiểu bản đồ lên phiên bản mới nhất.

Hệ phân cấp cũ Vị trí tìm thấy trong hệ phân cấp mới
Hành chính Chính trị
Quốc gia
Tỉnh
Thành phố
Vùng lân cận
Thửa đất
Chính trị>Quốc gia
Chính trị>Tiểu bang hoặc tỉnh
Chính trị>Thành phố
Chính trị>Vùng lân cận
Chính trị>Thửa đất
Ngang Tự nhiên>Lớp phủ đất hoặc Cơ sở hạ tầng
Hành lang thương mại
Nhân tạo
Toà nhà
Tự nhiên
Lớp phủ mặt đất
Địa hình
Cơ sở hạ tầng>Hành lang kinh doanh
Cơ sở hạ tầng>
Cơ sở hạ tầng>Toà nhà
Tự nhiên>Lớp phủ đất
Tự nhiên>Mức độ bao phủ đất
Chưa được hỗ trợ
Địa điểm yêu thích Địa điểm yêu thích
Địa điểm
Kinh doanh
Mua sắm
Đồ ăn và đồ uống
Trạm xăng
Cho thuê ô tô
Nhà nghỉ
Cơ quan chính phủ
Y tế
Công viên
Nơi thờ cúng
Trường học
Khu phức hợp thể thao
Địa điểm yêu thích>Giải trí hoặc giải trí
Địa điểm yêu thích>Bán lẻ hoặc dịch vụ
Địa điểm yêu thích>Bán lẻ>Mua sắm
Địa điểm yêu thích>Đồ ăn và đồ uống
Địa điểm yêu thích>Dịch vụ>Trạm xăng
Địa điểm yêu thích>Dịch vụ>Cho thuê ô tô
Địa điểm yêu thích>Nhà nghỉ
Địa điểm yêu thích>Khác>Chính quyền
Địa điểm yêu thích>Khẩn cấp>Bệnh viện HOẶC Địa điểm giải trí
Địa điểm yêu thích


Đường Cơ sở hạ tầng>Mạng lưới đường
Đường cao tốc
Đường có kiểm soát
Đường chính
Địa phương
Có thể lái xe
Đường nhỏ
Cơ sở hạ tầng>Mạng đường bộ>Đường cao tốc
Chưa được hỗ trợ
Cơ sở hạ tầng>Mạng đường bộ>Đường>Đường huyết
Cơ sở hạ tầng>Mạng đường bộ>Đường địa phương
Cơ sở hạ tầng>Mạng đường bộ>Đường địa phương
Cơ sở hạ tầng>Không có giao thông>Đường nhỏ
Phương tiện công cộng Cơ sở hạ tầng>Trạm phương tiện công cộng
Tuyến
Đường sắt
Phà
Tuyến đường
Ga
Sân bay
Xe buýt
Đường sắt
Cơ sở hạ tầng>Đường ray
Cơ sở hạ tầng>Đường ray
Phà ô tô theo kiểu mạng lưới Đường bộ, phà đi bộ có kiểu đường Không có giao thông.
Chưa được hỗ trợ
Cơ sở hạ tầng>Trạm phương tiện
Địa điểm yêu thích>Phương tiện công cộng>Sân bay
Chưa được hỗ trợ
Cơ sở hạ tầng>Trạm phương tiện>Trạm tàu điện
Nước Tự nhiên>Nước