ARCore SDK สําหรับ Unreal Engine

Unreal Engine รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ผ่านปลั๊กอิน Google ARCore

ดูข้อมูลทั้งหมดได้ในเอกสารอย่างเป็นทางการของ Realreal Engine