תודה שפנית אל Google I/O. כדאי לצפות בסשנים.

ARCore SDK ל-Unreal Engine

Unreal Engine תומך בפיתוח של אפליקציות AR באמצעות הפלאגין Google ARCore.

פרטים מלאים זמינים במסמכי התיעוד הרשמיים של Engine Really.