Chạy ứng dụng thực tế tăng cường trong trình mô phỏng Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sử dụng Trình mô phỏng Android để kiểm thử các tình huống thực tế tăng cường (AR) mà không cần thiết bị thực. Trình mô phỏng Android cho phép bạn chạy các ứng dụng ARCore trong một môi trường ảo bằng một thiết bị được mô phỏng mà bạn kiểm soát.

Thiết lập môi trường phát triển

Yêu cầu về phần mềm:

Tải bộ công cụ SDK và Android Studio cho ARCore

 1. Cài đặt Android Studio 3.1 trở lên.

 2. Trong Android Studio, hãy chuyển đến Preferences > Appearance and Behavior > System Settings > Android SDK.

 3. Chọn thẻ SDK Platforms rồi đánh dấu Show Package Details.

  Trong phiên bản Android thích hợp, chọn:
  API Hệ thống Atom Intel x86 API cấp 27 trở lên.

 4. Chọn thẻ SDK Tools và thêm Android Emulator 27.2.9 trở lên.

 5. Nhấp vào OK để cài đặt các gói và công cụ đã chọn.

 6. Nhấp lại vào OK để xác nhận thay đổi.

 7. Accept thoả thuận cấp phép cho Trình cài đặt thành phần.

 8. Nhấp vào Finish.

Tạo thiết bị ảo có hỗ trợ AR

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn Tạo thiết bị ảo trong Android Studio.

Tạo Thiết bị Android ảo (AVD) mới

 1. Trong Android Studio, hãy mở AVD Manager (Trình quản lý thiết bị ảo Android) bằng cách nhấp vào Tools > AVD Manager.

 2. Nhấp vào Create Virtual Device ở cuối hộp thoại AVD Manager (Trình quản lý AVD).

 3. Chọn hoặc tạo hồ sơ phần cứng Phone mà bạn muốn rồi chọn Next.

 4. Chọn một ảnh hệ thống x86 hoặc x86_64 chạy API cấp 27 trở lên rồi chọn Next.

  • Mặc dù thiết bị ARCore thực tế được hỗ trợ trên API cấp 24 trở lên, nhưng hỗ trợ của Trình mô phỏng Android yêu cầu API cấp 27 trở lên.

  • Chỉ hỗ trợ kiến trúc Trình mô phỏng Android dựa trên x86. Các kiến trúc khác như arm64-v8a, armeabi-v7 hiện không được hỗ trợ.

 5. Xác minh rằng thiết bị ảo của bạn đã được định cấu hình chính xác:

  • Nhấp vào Show Advanced Settings.

  • Đảm bảo đã đặt Camera Back thành VirtualScene.

 6. Nhấp vào Finish để tạo AVD.

Chạy ứng dụng

Thử nghiệm một ứng dụng ARCore trên một thiết bị ảo được hỗ trợ AR trong trình mô phỏng. Để thực hiện việc này, bạn có thể làm theo hướng dẫn của Android Studio để Chạy ứng dụng trong Trình mô phỏng Android.

Cập nhật Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường

Phiên bản Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường trên trình mô phỏng có thể đã lỗi thời. Hãy làm theo các hướng dẫn sau để cập nhật thông tin:

 1. Tải Google_Play_Services_for_AR_1.33.0_x86_for_emulator.apk mới nhất xuống từ trang bản phát hành GitHub.

 2. Cài đặt tệp APK đã tải xuống vào mỗi AVD bạn muốn sử dụng:

  Khởi động AVD mong muốn, sau đó kéo tệp APK đã tải xuống từ thư mục hệ thống của bạn (tức là Downloads) vào trình mô phỏng đang chạy hoặc cài đặt bằng adb trong khi thiết bị ảo đang chạy:

  adb install -r Google_Play_Services_for_AR_1.33.0_x86_for_emulator.apk

Lặp lại quy trình này cho các AVD bổ sung mà bạn muốn sử dụng.

Kiểm soát cảnh ảo

Khi ứng dụng kết nối với ARCore, bạn sẽ thấy một lớp phủ mô tả cách điều khiển máy ảnh và thanh trạng thái bên dưới cửa sổ trình mô phỏng.

Di chuyển máy ảnh ảo

Nhấn và giữ phím Option (macOS) hoặc Alt (Linux hoặc Windows) để truy cập vào các tuỳ chọn điều khiển di chuyển máy ảnh. Dùng các nút điều khiển sau để di chuyển máy ảnh:

Nền tảng Hành động Việc nên làm
macOS Di chuyển sang trái hoặc phải Giữ Option + nhấn A hoặc D
Di chuyển xuống hoặc lên Giữ Tuỳ chọn + nhấn Q hoặc E
Di chuyển về phía trước hoặc phía sau Giữ Tuỳ chọn + nhấn W hoặc S
Thay đổi hướng thiết bị Giữ Tuỳ chọn + di chuyển chuột
Linux hoặc Windows Di chuyển sang trái hoặc phải Giữ phím Alt + nhấn A hoặc D
Di chuyển xuống hoặc lên Giữ phím Alt + nhấn Q hoặc E
Di chuyển về phía trước hoặc phía sau Giữ phím Alt + nhấn W hoặc S
Thay đổi hướng thiết bị Giữ phím Alt + di chuyển chuột

Nhả Option hoặc Alt để quay lại chế độ tương tác trong trình mô phỏng.

Sử dụng thẻ Virtual Sensors trong Extended controls (Chế độ điều khiển mở rộng) để định vị thiết bị chính xác hơn.

Thêm Hình ảnh tăng cường vào cảnh

Tải hình ảnh vào môi trường mô phỏng của trình mô phỏng để kiểm tra Hình ảnh tăng cường.

Sử dụng thẻ Camera trong Extended controls để thêm hoặc sửa đổi Scene images. Có hai vị trí hình ảnh, một vị trí trên tường và một vị trí trên bàn.

Để xem các vị trí hình ảnh này trong cảnh, hãy chạy trình mô phỏng, sau đó di chuyển máy ảnh vào khu vực phòng ăn thông qua cửa phía sau vị trí bắt đầu của máy ảnh.

Mẹo khắc phục sự cố

 • Nếu ứng dụng ARCore của bạn chạy và bạn thấy "Thiết bị này không hỗ trợ thông báo AR"; hãy kiểm tra bản sửa đổi trên hình ảnh hệ thống của bạn. Hãy nhớ đảm bảo rằng bạn đang sử dụng Bản sửa đổi API cấp 27 trở lên.

 • Nếu ứng dụng ARCore không mở được máy ảnh khi khởi chạy, hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt Camera Back thành VirtualScene, như mô tả trong các bước định cấu hình ở trên.

 • Nếu bạn không mở được ứng dụng ARCore cùng thông báo lỗi "Không tạo được phiên AR&&tt; hãy kiểm tra nhật ký ứng dụng. Nếu phát hiện java.lang.UnsatisfiedLinkError có thông báo chứa /lib/arm/libarcore_c.so" is for EM_ARM (40) instead of EM_386 (3), thì có thể bạn đã cài đặt phiên bản không đúng của apk Dịch vụ Google Play dành cho AR. Tạo một thiết bị ảo mới và cài đặt phiên bản x86.