Hướng dẫn bắt đầu nhanh về Khuôn mặt tăng cường cho iOS

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cách:

 • Thiết lập môi trường phát triển của bạn để sử dụng tính năng Khuôn mặt tăng cường
 • Áp dụng họa tiết 2D và đính kèm đối tượng 3D vào các khuôn mặt được phát hiện

Yêu cầu

Để sử dụng tính năng Khuôn mặt tăng cường, bạn cần:

 • Xcode phiên bản 10.3 trở lên

 • Cocoapods

 • Thiết bị Apple chạy iOS 11.0 trở lên (cần có mục tiêu triển khai iOS 10.0 trở lên)

Sử dụng tính năng Khuôn mặt tăng cường

Các bước sau đây sử dụng ứng dụng mẫu Khuôn mặt tăng cường để hiển thị cho bạn các tác vụ quan trọng để định cấu hình và xây dựng ứng dụng bằng các chức năng Khuôn mặt tăng cường.

Tải ứng dụng mẫu Augmented Faces

 1. Sao chép hoặc tải xuống SDK CoreCore cho iOS mới nhất từ GitHub để tải mã ứng dụng mẫu.
 2. Mở cửa sổ Terminal hoặc Finder và điều hướng đến thư mục mà bạn đã sao chép hoặc tải xuống SDK.
 3. Bạn có thể tìm thấy mã ứng dụng mẫu trong /Examples/AugmentedFacesExample.

Chạy pod install

Ứng dụng AugmentedFacesSample gửi kèm một tệp Podfile được định cấu hình sẵn với SDK ARCore và các phiên bản iOS mà bạn cần. Cách cài đặt các phần phụ thuộc này:

 1. Mở cửa sổ Thiết bị đầu cuối và chạy pod install từ thư mục nơi dự án Xcode tồn tại. Thao tác này sẽ tạo tệp *.xcworkspace mà bạn sẽ sử dụng sau này để tạo và chạy ứng dụng.

Tạo và chạy ứng dụng

 1. Mở tệp .xcworkspace (không phải tệp .xcodeproj) cho dự án trong Xcode.
 2. Mở phần cài đặt chung của mục tiêu và thay đổi giá trị nhận dạng gói.
 3. Nhấn Cmd+R hoặc nhấp vào Run. Sử dụng một thiết bị vật lý, chứ không phải trình mô phỏng, để làm việc với các Khuôn mặt tăng cường. Bạn nên kết nối thiết bị với máy phát triển qua USB.

Dùng thử ứng dụng mẫu

 1. Tạo và chạy ứng dụng mẫu từ tệp .xcworkspace để mở ứng dụng trên thiết bị của bạn.
 2. Nếu được nhắc, hãy cấp cho máy ảnh quyền đối với ứng dụng. ARCore sau đó bắt đầu phát hiện các khuôn mặt xuất hiện trong máy ảnh. Hiện tại, mỗi lần chỉ phát hiện được một khuôn mặt.
 3. Đảm bảo máy ảnh hướng về phía người dùng.

Các bước tiếp theo