Đặt đối tượng ngay lập tức

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn dành riêng cho nền tảng

API Vị trí tức thì cho phép người dùng đặt đối tượng AR ngay lập tức mà không cần phải di chuyển thiết bị trước để cho phép ARCore thiết lập tính năng theo dõi đầy đủ và phát hiện hình dạng bề mặt.

Sau khi người dùng đặt một đối tượng, tư thế của đối tượng đó sẽ được tinh chỉnh theo thời gian thực khi người dùng di chuyển trong môi trường. Sau khi có thể xác định đúng pose trong vùng mà đối tượng AR được đặt, ARCore sẽ cập nhật pose và phương thức theo dõi của đối tượng.

Đoạn video sau đây cho thấy một hình Android ảo trên một bảng thực tế. Hình đầu tiên được đặt bằng một tư thế ước tính, được biểu thị bằng màu trắng. Sau khi bạn có thể xác định một tư thế chính xác, con số này sẽ chuyển sang màu cam và sử dụng tư thế mới, chính xác. Sự thay đổi đột ngột về tư thế sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ và kích thước của đối tượng rõ ràng là "size"