שכבת-על של ביצועי ARCore

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ב-ARCore יש אפשרות להציג חלונית של שכבת-על עם נתונים סטטיסטיים לגבי הביצועים של האפליקציה, כמו שימוש בזיכרון ובמעבד, וסקירה כללית בזמן אמת של משאבי המערכת.

הפעלה של שכבת העל לביצועים

כדי להפעיל את שכבת-העל של הביצועים, יש לפעול לפי השלבים הבאים.

 1. יש לפתוח את חוויית ה-AR באפליקציה כך שיש סשן ARCore פעיל. האפליקציה חייבת להיות במצב AR כדי לקבל את השידור שמאפשר את שכבת-העל. תמונות התצוגה המקדימה של מצלמות AR יכולות להופיע במסך המכשיר.

 2. השתמשו בפקודת השידור הבאה של מנהל הפעילות כדי להפעיל את שכבת-העל של הביצועים עבור האפליקציה.

  # Enables ARCore's performance overlay and saves a setting to your app's
  # Android Shared Preferences, so that the overlay remains enabled in
  # subsequent ARCore sessions.
  
  # Your app must have an actively running ARCore session to receive the broadcast.
  adb shell am broadcast -a com.google.ar.core.ENABLE_PERFORMANCE_OVERLAY
  
 3. ייתכן שתועבר לתפריט Settings כדי להעניק לחבילת ARCore הרשאה לצייר שכבות-על. יש לבצע את השלב הזה רק פעם אחת. יש למצוא את Google Play Services for AR ולהגדיר את לחצן החלפת המצב של ההרשאות כ-Allowed לפני חזרה לאפליקציה.

  אם הפעלת את שכבת העל לביצועים בלי להעניק הרשאת ARCore להצגה של שכבות-על, המערכת תעביר אותך לתפריט ההגדרות בכל פעם שהאפליקציה תתחיל סשן ARCore חדש. במקרה כזה, צריך להעניק הרשאת ARCore או להשבית את שכבת-העל של הביצועים.

השבתת שכבת העל של הביצועים

כדי להשבית את שכבת העל של הביצועים, מבצעים את השלבים הבאים.

 1. יש לפתוח את חוויית ה-AR באפליקציה כך שיש סשן ARCore פעיל. האפליקציה חייבת להיות במצב AR כדי לקבל את השידור שמשבית את שכבת העל. תמונות התצוגה המקדימה של מצלמות AR יכולות להופיע במסך המכשיר.

 2. כדי להשבית את שכבת-העל של הביצועים באפליקציה, יש להשתמש בפקודת השידור הבאה של מנהל הפעילות.

  # Disables ARCore's performance overlay and saves a setting to your app's
  # Android Shared Preferences, so that the overlay remains disabled in
  # subsequent ARCore sessions.
  
  # Your app must have an actively running ARCore session to receive the broadcast.
  adb shell am broadcast -a com.google.ar.core.DISABLE_PERFORMANCE_OVERLAY
  

אפשר גם להשבית את שכבת העל של הביצועים על ידי הקשה על לחצן הסגירה בשכבת העל וניקוי ההעדפות המשותפות לאפליקציה ב-Android. אחת הדרכים לעשות זאת היא לנקות את נתוני האפליקציה.

פרשנות של ערכי שימוש במעבד

השדה Process CPU Usage מציג את משך הזמן של יחידת העיבוד המרכזית (CPU) שבו תהליך הבקשה משתמש כרגע כאחוז מסך הזמן הכולל במעבד. הערך הזה כולל עומסי עבודה של אפליקציות, מטענים ב-ARCore וספריות אחרות שבהן האפליקציה משתמשת. לדוגמה, בשדה יוצגו פרטים על שימוש במעבד בשיעור של 25% אם תהליך הרוויה מלא של יחידת עיבוד מרכזית (CPU) כשפועל במכשיר עם ארבע ליבות.

שכבת-העל של הביצועים מספקת גם פירוט של השימוש במעבד עבור תכונות ספציפיות של ARCore. פירוטים אלה מבוטאים גם כאחוז מתוך הזמן הכולל של המעבד (CPU) הזמין. עומסי העבודה הם:

בשכבת-העל לא מוצגות תכונות מושבתות או שמשתמשים בפחות 0.1% מזמן המעבד (CPU).