מדיניות הוצאה משימוש של ARCore Cloud Anchor API

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

אם גוגל תחליט להפסיק את התמיכה בשירותים ובפונקציונליות המסופקים על ידי Cloud Anchors ו- ARCore Cloud Anchor API שהוצג ב-ARCore 1.12.0, גוגל תכריז על החלטה זו בהערות הגרסה של ARCore ובמה חדש ב-ARCore , ותעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית להמשיך להפעיל את השירותים הללו במשך שנה אחת לאחר הודעה זו.

עם זאת, Google עשויה להפסיק את התמיכה מוקדם יותר אם היא תחליט, לפי שיקול דעתה הסביר בתום לב, שהיא נדרשת לעשות זאת על פי חוק, יחסי צד שלישי, סיכון אבטחה או נטל כלכלי או טכני מהותי. גוגל אינה מתחייבת לגבי Cloud Anchors ו-AR Cloud Anchor API כפי שנתמכו לפני ARCore 1.12.0, שבו המכשיר מעלה את מפת התכונה התלת-ממדית ל-ARCore Cloud Anchor API.