כלי הARcoreimg

arcoreimg הוא כלי לשורת פקודה שמבצע קבוצה של תמונות עזר ויוצר קובץ של מסד נתונים של תמונות. הכלי הזה זמין ב-ARCore SDK ל-Android ומיועד רק למפתחי Android ו-Android NDK. הוא מובנה ב-Unity SDK ובפלאגין ARCore Unreal.

הכלי גם מאפשר לכם לבדוק את האיכות של תמונות העזר שלכם.

כדאי לבדוק את איכות התמונה

קשה להשתמש בתמונת עזר טובה כדי לזהות את העין האנושית. יש להריץ arcoreimg eval-img כדי לקבל ציון איכות בין 0 ל-100 לכל תמונה.

מומלץ להשתמש בתמונות עם ציון של 75 לפחות.

macOS

./arcoreimg eval-img --input_image_path=dog.jpg

חלונות

arcoreimg.exe eval-img --input_image_path=dog.png

יצירת קובץ מסד נתונים של תמונות

אפשר לספק קובצי עזר בספרייה או דרך קובץ של רשימת תמונות (מועדף). חשוב לזכור שרק תמונות PNG ו-JPEG נתמכות, ורק תווי ASCII נתמכים בשמות קבצים של תמונות.

יצירת מסד נתונים של תמונות מספריית תמונות

יש להפעיל את arcoreimg build-db באמצעות --input_images_directory כדי לציין ספרייה שמכילה את התמונות שלך, כפי שמוצג בהמשך:

macOS

./arcoreimg build-db --input_images_directory=/path/to/images \
            --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

חלונות

arcoreimg.exe build-db --input_images_directory=/path/to/images --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

לכל תמונה מוקצה שם ברירת מחדל בהתאם לנתיב שלו. לדוגמה, "dog.jpg" מוקצה למישהו ששמו /path/to/images/dog.jpg.

לכל תמונה מוקצה גם אינדקס של מספר שלם המבוסס על 0, על סמך סדר המיון של שמות הקבצים בפורמט תמונה.

ההנחה היא שלכל התמונות יש רוחב פיזי לא ידוע במטרים.

יצירת מסד נתונים מקובץ של רשימת תמונות (מועדף)

הפורמט של קובץ רשימת התמונות מוצג בהמשך:

mouse|path/to/mouse.png|0.1
little dog|/path/to/dog.jpg

כל שורה מכילה שם, נתיב קובץ התמונה ורוחב פיזי של מטרים של התמונה (אופציונלי).

הפעל את arcoreimg build-db באמצעות --input_image_list_path כדי לציין קובץ רשימת תמונות כפי שמוצג בהמשך:

macOS

./arcoreimg build-db --input_image_list_path=/path/to/image_list_file.txt \
            --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

חלונות

arcoreimg.exe build-db --input_image_list_path=/path/to/image_list_file.txt --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

לכל תמונה מוקצה שם ואינדקס מבוסס-0 על סמך המיקום שלה בקובץ רשימת התמונות.

זיהוי תמונות בזמן ריצה

משתמשים ב-AugmentedImage.getIndex() וב-AugmentedImage.getName() כדי לזהות תמונות שזוהו.