Chạy Google Maps

Chọn nền tảng: Android iOS

Bạn có một số cách để chạy Google Maps. Hãy truy cập vào các đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm.

URL của Maps (được đề xuất)

Bằng cách sử dụng URL của Maps, bạn có thể xây dựng một nền tảng chung, URL để khởi chạy Google Maps và thực hiện tìm kiếm, nhận chỉ đường và điều hướng, hiển thị chế độ xem bản đồ và hình ảnh toàn cảnh. Các URL cho phép xử lý yêu cầu bản đồ rộng hơn bất kể nền tảng mà người dùng đang truy cập.

Lược đồ URL của Google Maps dành cho iOS / Đường liên kết chung

Bạn có thể sử dụng lược đồ URL của Google Maps để khởi chạy Ứng dụng Google Maps dành cho iOS để tìm kiếm, nhận yêu cầu chỉ đường và hiển thị chế độ xem bản đồ. Trên thiết bị chạy iOS 9 trở lên, bạn có thể sử dụng Universal Liên kết để khởi chạy Google Maps khi bạn có URL trên Google Maps.

Nếu bạn muốn nhúng bản đồ trong ứng dụng của mình, vui lòng tham khảo Hướng dẫn bắt đầu sử dụng SDK Maps dành cho iOS.