Enum DataValidationCriteria

DataValidationCriteria

Wyliczenie reprezentujące kryteria weryfikacji danych, które można ustawić w zakresie.

// Change existing data-validation rules that require a date in 2013 to require a date in 2014.
var oldDates = [new Date('1/1/2013'), new Date('12/31/2013')];
var newDates = [new Date('1/1/2014'), new Date('12/31/2014')];
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange(1, 1, sheet.getMaxRows(), sheet.getMaxColumns());
var rules = range.getDataValidations();

for (var i = 0; i < rules.length; i++) {
 for (var j = 0; j < rules[i].length; j++) {
  var rule = rules[i][j];

  if (rule != null) {
   var criteria = rule.getCriteriaType();
   var args = rule.getCriteriaValues();

   if (criteria == SpreadsheetApp.DataValidationCriteria.DATE_BETWEEN
     && args[0].getTime() == oldDates[0].getTime()
     && args[1].getTime() == oldDates[1].getTime()) {
    // Create a builder from the existing rule, then change the dates.
    rules[i][j] = rule.copy().withCriteria(criteria, newDates).build();
   }
  }
 }
}
range.setDataValidations(rules);

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DATE_AFTEREnumWymaga daty następującej po określonej wartości.
DATE_BEFOREEnumWymaga podania daty wcześniejszej niż podana wartość.
DATE_BETWEENEnumWymaga podania daty z zakresu podanych wartości.
DATE_EQUAL_TOEnumWymaga podania daty, która jest równa danej wartości.
DATE_IS_VALID_DATEEnumWymaga podania daty.
DATE_NOT_BETWEENEnumWymaga podania daty, która nie mieści się w zakresie podanych wartości.
DATE_ON_OR_AFTEREnumPodaj datę, która przypada nie wcześniej niż po podanej wartości.
DATE_ON_OR_BEFOREEnumWymaga podania daty, która przypada nie wcześniej niż w przypadku danej wartości.
NUMBER_BETWEENEnumWymaga to liczby, która znajduje się między podanymi wartościami.
NUMBER_EQUAL_TOEnumWymaga to liczby równej danej wartości.
NUMBER_GREATER_THANEnumWymagaj liczby większej niż podana wartość.
NUMBER_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TOEnumWymaga liczby, która jest większa lub równa danej wartości.
NUMBER_LESS_THANEnumWymaga liczby mniejszej niż podana wartość.
NUMBER_LESS_THAN_OR_EQUAL_TOEnumWymaga liczby, która jest mniejsza lub równa danej wartości.
NUMBER_NOT_BETWEENEnumWymaga to liczby, która nie znajduje się między podanymi wartościami.
NUMBER_NOT_EQUAL_TOEnumWymaga liczby, która nie jest równa danej wartości.
TEXT_CONTAINSEnumWymaga, aby dane wejściowe zawierały określoną wartość.
TEXT_DOES_NOT_CONTAINEnumWymaga, aby dane wejściowe nie zawierały podanej wartości.
TEXT_EQUAL_TOEnumWymaga, aby wartość wejściowa była równa danej wartości.
TEXT_IS_VALID_EMAILEnumDane wejściowe muszą mieć postać adresu e-mail.
TEXT_IS_VALID_URLEnumDane wejściowe muszą mieć postać adresu URL.
VALUE_IN_LISTEnumWymaga, aby wartość wejściowa była równa jednej z podanych wartości.
VALUE_IN_RANGEEnumWymaga, aby dane wejściowe były równe wartości w danym zakresie.
CUSTOM_FORMULAEnumWymaga to, aby dane wejściowe ustawiały formułę na true.
CHECKBOXEnumWymaga, aby wartość wejściowa była wartością niestandardową lub logiczną i renderowana jako pole wyboru.