Opracowywanie rozwiązań Dokumentów Google.

Wstaw interaktywne treści obsługiwane przez dane Twojego konta lub usługę zewnętrzną za pomocą Dodatków.
  • Dodaj interfejs, aby zautomatyzować sprawdzanie wskazówek dotyczących stylu w Dokumentach.
  • Twórz własne, lepsze przepływy pracy.
  • łączyć Dokumenty użytkowników z usługami innych firm.
Każdy może używać Apps Script do automatyzacji i ulepszania Dokumentów Google w środowisku internetowym, które nie wymaga pisania dużych ilości kodu.
  • Twórz niestandardowe Dokumenty na podstawie przesłanych danych z Formularzy Google.
  • Dodaj menu niestandardowe, okna dialogowe i paski boczne.
  • łączyć Dokumenty z innymi aplikacjami Google Workspace lub usługami innych firm.
Przy użyciu poniższych interfejsów API typu REST możesz programowo korzystać z Dokumentów Google.
Uzyskuj dostęp do Dokumentów Google i aktualizuj je automatycznie tak jak każdy inny użytkownik.