Apps Script to działająca w chmurze platforma JavaScript, która umożliwia integrację i automatyzację zadań w różnych usługach Google.

Łatwe opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości

Pisanie kodu, który automatycznie wykonuje zadania w usługach Google. Automatyzacja jest dostosowywana przez menu niestandardowe, przyciski, działania użytkownika lub harmonogram w danym czasie.

Pisanie w Arkuszach Google funkcji Arkuszy Google i wywoływanie ich z arkusza kalkulacyjnego jak wbudowanych funkcji.

Tworzenie w Google Workspace aplikacji, które automatyzują zadania lub łączą się z usługami innych firm. Udostępnij swoje rozwiązanie innym użytkownikom Google Workspace Marketplace.

Udostępnij interfejs konwersacyjny, który umożliwia użytkownikom Google Chat korzystanie z usług w taki sposób, jakby byli to osoby.

Chcesz zobaczyć, jak działa Apps Script?
Na kanale Google Workspace Developers znajdziesz filmy o poradach, wskazówki i najnowsze funkcje.
Dowiedz się, co nowego w Apps Script.
Zadaj pytanie, zgłoś błąd lub poproś o dodanie funkcji.
Automatyczne zarządzanie projektami skryptu.