Krótkie wprowadzenie do funkcji niestandardowej

Za pomocą Google Apps Script możesz napisać funkcję niestandardową, a następnie używać jej w Arkuszach Google tak jak funkcji wbudowanej.

Krótkie wprowadzenie poniżej pozwala utworzyć funkcję niestandardową, która oblicza cenę promocyjną przecenionych produktów. Cena promocyjna jest podana w dolarach amerykańskich.

Cele

 • Skonfiguruj skrypt.
 • Uruchom skrypt.

Wymagania wstępne

Aby korzystać z tego przykładu, musisz spełnić te wymagania wstępne:

 • Konto Google (konta Google Workspace mogą wymagać zatwierdzenia przez administratora).
 • Przeglądarka z dostępem do internetu.

Konfigurowanie skryptu

 1. Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny.
 2. W nowym arkuszu kalkulacyjnym kliknij menu Rozszerzenia > Apps Script.
 3. Usuń dowolny kod w edytorze skryptów i wklej go poniżej. Następnie kliknij Zapisz Ikona zapisania.

  /**
   * Calculates the sale price of a value at a given discount.
   * The sale price is formatted as US dollars.
   *
   * @param {number} input The value to discount.
   * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
   * @return The sale price formatted as USD.
   * @customfunction
   */
  function salePrice(input, discount) {
   let price = input - (input * discount);
   let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
    style: "currency",
    currency: "USD",
  });
   return dollarUS.format(price);
  }
  

Uruchamianie skryptu

 1. Wróć do arkusza kalkulacyjnego.
 2. W komórce wpisz =salePrice(100,.2). Pierwszy parametr określa cenę pierwotną, a drugi – wartość procentową rabatu. Jeśli jesteś w lokalizacji, w której występują przecinki dziesiętne, może być konieczne wpisanie =salePrice(100;0,2).

Formuła, którą wpiszesz w komórce, uruchamia funkcję w skrypcie utworzonym w poprzedniej sekcji. Wynikiem tej funkcji jest cena promocyjna $80.00.

Dalsze kroki

Aby dowiedzieć się, jak rozszerzać rozszerzenia Arkuszy za pomocą Apps Script, zapoznaj się z tymi materiałami: