Pomoc Google Workspace dla deweloperów

Deweloperzy korzystają z różnych platform, dlatego zapoznaj się z poniższymi opcjami, aby znaleźć najlepszy sposób uzyskania pomocy.

  • Dokumentacja – każdy interfejs API zawiera instrukcje i dokumentację, które obrazują kluczowe funkcje.

  • Pytania i porady – społeczność programistów to świetne źródło pomocy w kwestiach technicznych. Możesz skorzystać z popularnej platformy Stack Overflow, aby przejrzeć wcześniejsze pytania dotyczące usług Google Workspace dla deweloperów lub przesłać nowe.

  • Rozwiązywanie problemów – administratorzy Google Workspace mogą kontaktować się ze specjalistami pomocy Google Workspace, aby rozwiązać konkretne problemy techniczne lub błędy, których nie można rozwiązać, korzystając z dokumentacji lub zasobów społeczności.

  • Opinie o usługach i dokumentacji dla deweloperów – jeśli zauważysz rozbieżności w dokumentacji i przykładach kodu w Google Workspace dla deweloperów lub będziesz mieć sugestie dotyczące ulepszeń usług dla deweloperów, kliknij Prześlij opinię w górnym rogu najodpowiedniejszej dokumentacji.

Kontakt z zespołem pomocy Google Workspace

Dowiedz się, jak administratorzy Google Workspace mogą kontaktować się z zespołem pomocy Google Workspace.

Dokumentacja i inne zasoby pomocy

Poniżej znajdziesz listę usług dla deweloperów wraz z linkiem do dostępnej dokumentacji i informacji o pomocy dotyczącej usług.

Interfejsy API dla administratorów

Admin Settings API (wycofany 31 października 2018 r.) Dokumentacja | Pomoc
Alert Center API Dokumentacja | Pomoc
Interfejs API zarządzania przeglądarką Chrome w chmurze Dokumentacja
Interfejs API tokena rejestracji przeglądarki Chrome Dokumentacja
Chrome Printer Management API Dokumentacja
Data Transfer API Dokumentacja  |  Pomoc
Interfejs API urządzeń Dokumentacja  |  Pomoc
Directory API Dokumentacja  |  Pomoc
Domain Shared Contacts API Dokumentacja  |  Pomoc
Email Audit API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Vault API Dokumentacja  |  Pomoc
Interfejs Groups API Dokumentacja  |  Pomoc
Groups Migration API Dokumentacja  |  Pomoc
Groups Settings API Dokumentacja  |  Pomoc
Reports API Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API informacji o aplikacji i integracji z nimi

Dodatki do Google Workspace Dokumentacja  |  Pomoc
Google Workspace Marketplace API Dokumentacja  |  Pomoc
Pakiet SDK Google Workspace Marketplace Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API uwierzytelniania i zabezpieczeń

Google Workspace Client-side Encryption API Dokumentacja
Protokół OAuth Dokumentacja  |  Pytania
OpenID Connect Dokumentacja  |  Pytania
Zewnętrzny dostawca tożsamości Dokumentacja
Aplikacja SAML (dostawca tożsamości Google) Dokumentacja

Interfejsy API do współpracy

CalDAV API Dokumentacja
Google Calendar API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Classroom API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Docs API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Forms API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Keep API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Sheets API Dokumentacja  |  Pomoc
klasyczny interfejs API Witryn Google Dokumentacja  |  Pomoc
Google Slides API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Tasks API Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API komunikacji

Gmail API Dokumentacja  |  Pomoc
Interfejs API aplikacji Google Chat Dokumentacja  |  Pomoc
Interfejs API narzędzia Postmaster Tools Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API kontaktów i profili użytkowników

Interfejs CardDAV API Dokumentacja
Contact Delegation API Dokumentacja
People API Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API do zarządzania klientami i subskrypcjami

Interfejs Enterprise License Manager API Dokumentacja  |  Pomoc
Interfejs API sprzedawcy Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API przechowywania i wyszukiwania plików

Interfejs API Google Cloud Search Dokumentacja  |  Pomoc
Google Drive API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Drive Activity API Dokumentacja  |  Pomoc
Interfejs API Google Picker Dokumentacja  |  Pomoc