Omówienie interfejsu Google Keep API

Google Keep API to interfejs API typu REST używany do tworzenia aplikacji, które pozwalają administratorom firmy zarządzać notatkami Google Keep, w tym tworzyć, wyświetlać, usuwać, pobierać załączniki do notatek i modyfikować uprawnienia do nich. Interfejsu API może być np. rozwiązywanie problemów wykrytych przez oprogramowanie brokera zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB). Jeśli na przykład oprogramowanie CASB zidentyfikuje notatkę z informacjami poufnymi, za pomocą interfejsu Google Keep API można ograniczyć uprawnienia do danej notatki, a nawet ją usunąć.

Dalsze kroki

  • Więcej informacji o programowaniu z użyciem interfejsów Google Workspace API, w tym o obsłudze uwierzytelniania i autoryzacji, znajdziesz w artykule Pierwsze kroki jako programista Workspace.

  • Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i uruchomić prostą aplikację interfejsu Google Keep API, przeczytaj krótkie wprowadzenie.