Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Opracowywanie rozwiązań Listy zadań Google.

Każdy może używać Apps Script do automatyzacji i ulepszania Listy zadań Google w środowisku internetowym, które nie wymaga pisania dużych ilości kodu.
  • Dodawaj zadania na podstawie aktywności w Gmailu i Dokumentach.
  • Okresowo aktualizuj listy zadań na podstawie danych z systemu zewnętrznego.
Użyj interfejsu API REST znajdującego się poniżej, aby współdziałać automatycznie z Formularzami Google.
Wyszukiwanie, odczytywanie oraz aktualizowanie treści i metadanych dotyczących Listy zadań Google.