Wstęp

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Interfejs Google Apps Script API umożliwia programowe tworzenie, modyfikowanie i wdrażanie projektów Apps Script – czynności, które wymagają korzystania z edytora Apps Script. Aplikacje mogą używać interfejsu API do zarządzania projektami skryptów, tworzenia i wdrażania nowych wersji skryptów oraz monitorowania wykonywania skryptów.

Interfejs Apps Script API zastępuje oraz rozszerza interfejs Apps Script Execution API. Interfejs Apps Script API umożliwia zdalne uruchamianie funkcji Apps Script, tak jak w przypadku interfejsu Execution API.

Omówienie interfejsu API

Interfejs Apps Script API jest podzielony na kilka zasobów, z których każdy ma określony cel i zestaw żądań, które możesz przesłać. Te zasoby to:

  • projects – projekt projektu skryptu. Interfejs API udostępnia metody tworzenia, odczytu, monitorowania i modyfikowania projektów.
  • projects.deployments – przedstawienie wdrożenia skryptu. Interfejs API udostępnia metody tworzenia, wyświetlania, aktualizowania i usuwania wdrożeń projektów skryptów.
  • projects.versions – przedstawienie wersji projektu skryptu. Interfejs API udostępnia metody tworzenia i odczytywania wersji projektu.
  • processes – przedstawienie wykonania funkcji skryptu. Interfejs API udostępnia metody wyświetlania istniejących procesów i zbierania o nich informacji, takich jak typ i obecny stan.
  • scripts – punkt końcowy udostępniający metody do zdalnego wykonywania funkcji Apps Script.