Enum ButtonSet

ButtonSet

Wyliczenie reprezentujące wstępnie zdefiniowane, zlokalizowane zestawy co najmniej 1 przycisku okna, które można dodać do obiektu alert lub prompt. Aby sprawdzić, który przycisk został kliknięty przez użytkownika, użyj Button.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: Base.ButtonSet.OK.

// Display a dialog box with a message and "Yes" and "No" buttons.
var ui = DocumentApp.getUi();
var response = ui.alert('Are you sure you want to continue?', ui.ButtonSet.YES_NO);

// Process the user's response.
if (response == ui.Button.YES) {
  Logger.log('The user clicked "Yes."');
} else {
  Logger.log('The user clicked "No" or the dialog\'s close button.');
}

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
OKEnumPojedynczy przycisk „OK” wskazujący komunikat informacyjny, który można tylko zamknąć.
OK_CANCELEnumprzyciski „OK” i „Anuluj”, które umożliwiają użytkownikowi kontynuowanie lub zatrzymanie operacji.
YES_NOEnumprzyciski „Tak” i „Nie”, które umożliwiają użytkownikowi udzielenie odpowiedzi na pytanie tak/nie;
YES_NO_CANCELEnumprzyciski „Tak”, „Nie” i „Anuluj”, które umożliwiają użytkownikowi udzielenie odpowiedzi na pytanie tak/nie lub zatrzymanie operacji.