Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Giới thiệu

SDK Địa điểm dành cho iOS cho phép bạn tạo các ứng dụng nhận biết vị trí có khả năng phản hồi theo ngữ cảnh với các doanh nghiệp địa phương và các địa điểm khác gần thiết bị. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo các ứng dụng phong phú dựa trên những địa điểm có ý nghĩa đối với người dùng.

Khái niệm

Địa điểm được định nghĩa là không gian thực tế có tên. Một cách khác để suy nghĩ về một địa điểm là bất cứ điều gì mà bạn có thể tìm thấy trên bản đồ. Ví dụ: doanh nghiệp địa phương, địa điểm yêu thích và vị trí địa lý. Trong API, một địa điểm được biểu thị bằng GMSPlace Class Reference. Thông tin này bao gồm những thông tin như tên và địa chỉ, vị trí địa lý, mã địa điểm, số điện thoại, loại địa điểm, URL của trang web và nhiều thông tin khác.

Chọn phiên bản SDK của bạn

SDK Địa điểm dành cho iOS phiên bản 8.5.0 hỗ trợ 2 phiên bản SDK: SDK Địa điểm dành cho iOS hiện có và SDK Địa điểm dành cho iOS (Mới), thế hệ tiếp theo của SDK.

Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là quyết định SDK sẽ sử dụng. Điều này đúng nếu bạn là khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại đang sử dụng SDK. Để tìm hiểu các điểm khác biệt chính giữa 2 phiên bản SDK, hãy xem phần Chọn phiên bản SDK.

Giá cho từng phiên bản SDK

Phiên bản SDK bạn chọn sẽ kiểm soát giá đối với tính năng Tìm kiếm văn bản. SDK Địa điểm dành cho iOS (Mới) hỗ trợ mô hình định giá đơn giản hơn để bạn chỉ phải thanh toán cho dữ liệu mà bạn sử dụng. Để biết thông tin chi tiết về giá cho cả hai SDK, hãy xem phần Mức sử dụng và thanh toán.

Tổng quan về API

Giúp khách hàng khám phá vị trí và những thứ xung quanh họ:

  • Thông tin chi tiết về địa điểm trả về thông tin về các địa điểm, bao gồm tên và địa chỉ của địa điểm, vị trí địa lý được chỉ định như vĩ độ và kinh độ, loại địa điểm (chẳng hạn như câu lạc bộ đêm, cửa hàng thú cưng, bảo tàng) và các thông tin khác.
  • Địa điểm hiện tại trả về danh sách các địa điểm nơi thiết bị của người dùng được xác định là có vị trí gần đây nhất cùng với chỉ báo về khả năng tương đối cho mỗi địa điểm.
  • Tính năng Tự động hoàn thành địa điểm tự động điền tên và/hoặc địa chỉ của một địa điểm khi người dùng nhập.
  • Place Photos trả về những hình ảnh chất lượng cao về một địa điểm.
  • Mã địa điểm lưu trữ mã nhận dạng duy nhất cho một hoặc nhiều địa điểm để truy xuất thông tin về địa điểm theo yêu cầu.
  • Tìm kiếm văn bản trả về thông tin về một tập hợp địa điểm dựa trên nội dung tìm kiếm dạng văn bản.

Các điểm nổi bật khác của API bao gồm:

  • Phát hiện vị trí chính xác trong chế độ tiết kiệm pin nhờ tính năng quét tìm Wi-Fi.
  • Lưu vào bộ nhớ đệm trên thiết bị: Hầu hết các yêu cầu đối với SDK Địa điểm dành cho iOS có thể bao gồm một lượt chuyển khứ hồi đến một máy chủ của Google, nhưng bạn cũng có thể lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm trên máy trong 30 ngày.

Chính sách và điều khoản

Tất cả ứng dụng sử dụng SDK Địa điểm dành cho iOS đều phải tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google MapsHiển thị thuộc tính.