Omówienie definiowania stylów map w Google Cloud

Ekspresywna mapa przedstawiająca niebieską mapę z górą Rainiera otoczoną zielenią parku

Mapy Google oferują użytkownikom różne widoki, np. widok satelitarny, terenu i mapy. Aby dostosować domyślny widok mapy drogowej, Google Maps Platform udostępnia styl map w chmurze w konsoli Google Cloud. Style map działające w chmurze pozwalają tworzyć dostosowane do potrzeb użytkowników funkcje mapy drogowej bez konieczności aktualizowania kodu aplikacji za każdym razem, gdy zmieniasz styl mapy. Możesz tworzyć style mapy, które mają wybrane kolory i ustawiają widoczność obiektów na mapach dróg, które pojawiają się w aplikacjach JavaScript, na iOS i Androida.

Dlaczego warto korzystać z określania stylu map w chmurze

Stylizowanie map w chmurze pozwala tworzyć bardziej atrakcyjne i bogate w informacje mapy oraz je łatwiej aktualizować:

  • Więcej funkcji mapy: możesz dostosować prawie 100 pojedynczych obiektów map w 4 kategoriach. Wśród ciekawych miejsc są takie funkcje jak Rozrywka, Rekreacja i Usługi, które mają też kilka funkcji podrzędnych. Na przykład Usługi obejmują bankomat, bank, stację paliw i toaletę. Pełną listę znajdziesz w artykule Co możesz zmienić na mapie.
  • Więcej sposobów dostosowywania map: dostosowywanie stylu mapy w chmurze ułatwia i intuicyjnie dobieranie stylów. Ostatnie aktualizacje zapewniają bardziej szczegółową kontrolę nad wyglądem i działaniem mapy podstawowej dzięki etykietom i geometrii, które nie były wcześniej dostępne w przypadku obiektów mapy. Możesz na przykład dostosować etykiety zastosowane do atrakcji turystycznych, restauracji, obszarów rekreacyjnych, służb ratunkowych, sklepów i innych obiektów.
  • Mapy wczytują się szybko po pierwszym użyciu: po początkowym uruchomieniu stylu mapy wczytywanego i zapisywanego w pamięci podręcznej kolejne widoki oraz przesuwanie i powiększanie mapy odbywa się szybciej.
  • Ulepszony interfejs edytora stylu mapy: ustawienia mapy umożliwiają definiowanie właściwości stylu mapy, takich jak style budynków i punktów orientacyjnych oraz poziomy zagęszczenia ciekawych miejsc. Elementy, które można stylizować, wyświetlają się w jednym panelu, dzięki czemu obszary mapy są lepiej widoczne podczas dostosowywania. Łatwiej znajdziesz też obiekty mapy dzięki bardziej intuicyjnym kategoriom, które się rozwijają i zwijają, oraz polowi filtra, który pozwala określić zakres listy na podstawie danego obiektu mapy.

Możliwości określania stylu map w chmurze

Dzięki określaniu stylów map w chmurze możesz:
  • Użycie edytora stylów bez kodowania: projektant może utworzyć styl i wyświetlić jego podgląd, aby dopasować go do Twoich celów i marki bez konieczności kodowania.
  • Zmienianie stylów bez zmian w kodzie: po wprowadzeniu identyfikatora mapy możesz tworzyć i testować zmiany stylu mapy bez wprowadzania zmian w kodzie.
  • Dodaj styl do większej liczby funkcji mapy: możesz zmienić widoczność i kolor większej liczby obiektów na mapie, takich jak drogi, budynki, akwen, ciekawe miejsca i trasy transportu publicznego.

Jak działa stylizowanie map w chmurze

Style mapy są przechowywane i edytowane w konsoli Google Maps Platform. Aplikacja używa identyfikatora mapy, aby zażądać stylu mapy z konsoli Cloud, a następnie stosuje go do Twojej aplikacji. Z tym samym stylem mapy możesz powiązać kilka identyfikatorów, dzięki czemu mapy będą wyglądać tak samo na wszystkich platformach aplikacji.

Grafika przedstawiająca ten sam styl mapy, który jest używany w aplikacjach JavaScript oraz na iOS i Androida z użyciem identyfikatora mapy

Jak korzystać z określania stylu map w chmurze

1 Zacznij teraz Przejdź do sekcji Pierwsze kroki i konfiguracja, a potem zapoznaj się z samouczkiem.
2 Tworzenie stylu mapy opartego na chmurze Zobacz Tworzenie i używanie stylów mapy.
3 Przypisywanie stylu mapy do identyfikatora mapy Utwórz lub otwórz identyfikator mapy dla danego typu aplikacji i przypisz do niego styl mapy. Możesz utworzyć dodatkowe identyfikatory map dla aplikacji na innych platformach i przypisać do nich ten sam styl mapy. Więcej informacji znajdziesz w artykule o powiązywaniu i usuwaniu identyfikatorów map w stylu.
4 Dodawanie identyfikatora mapy do aplikacji Następnie Twoje mapy używają stylu mapy powiązanego z tym identyfikatorem mapy. Więcej informacji znajdziesz w artykule o dodawaniu do mapy identyfikatora mapy.
5 Dostosowywanie stylu mapy online Aby zmienić styl mapy, edytuj go w stylu chmury. Więcej informacji znajdziesz w artykule Aktualizowanie stylu mapy.
6 Publikowanie zmienionego stylu mapy Gdy zechcesz zaktualizować styl mapy, opublikuj go, a nowy styl mapy pojawi się w aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Publikowanie stylu mapy.

Co dalej?