Thư viện ứng dụng cho dịch vụ web của Google Maps

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng Go và Ứng dụng Node.js cho các Dịch vụ của Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, được mở nguồn theo Giấy phép Apache 2.0. Những mã này có sẵn để tải xuống và đóng góp trên GitHub. Tại đây, bạn cũng sẽ tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu:

Tại sao nên sử dụng thư viện ứng dụng?

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Go Go và Ứng dụng Node.js cho các Dịch vụ của Google Maps cho phép bạn làm việc với các dịch vụ web của Google Maps trên máy chủ của mình. Chúng bao bọc chức năng của các API sau:

Ngoài các chức năng do các API này cung cấp, thư viện ứng dụng còn giúp một số tác vụ phổ biến trở nên dễ dàng hơn một chút.

  • Giới hạn tốc độ tự động Theo mặc định, yêu cầu được gửi với giới hạn tốc độ dự kiến cho mỗi dịch vụ web. Bạn có thể cung cấp giới hạn QPS tuỳ chỉnh với new GeoApiContext().setQueryRateLimit(qps).
  • Thử lại khi không thành công Thư viện ứng dụng sẽ tự động thử lại mọi yêu cầu nếu API gửi lỗi 5xx. Hoạt động thử lại sẽ sử dụng phương pháp đợi sau ( những phần thừa sau) trong trường hợp xảy ra lỗi.
  • Xác thực dễ dàng Thư viện ứng dụng giúp bạn dễ dàng xác thực bằng Khoá API có sẵn miễn phí. Khách hàng của Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps có thể sử dụng mã khách hàng và bí mật của họ.
  • POJO (Thư viện Java) trả về đối tượng gốc cho mỗi phản hồi API. Thư viện Python trả về cấu trúc khi nhận được cấu trúc từ API.
  • Không đồng bộ hoặc đồng bộ. Tất cả các yêu cầu đều hỗ trợ kiểu gọi đồng bộ hoặc không đồng bộ.

Điều khoản và điều kiện

Thư viện ứng dụng khách cho các dịch vụ web của Google Maps được cấp phép theo Giấy phép Apache 2.0.

Thư viện ứng dụng khách là trình bao bọc cho các dịch vụ web của Google Maps. Các dịch vụ web của Google Maps chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Lưu ý quan trọng: Những thư viện này không thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách tiêu chuẩn của Google về việc ngừng sử dụng hoặc thỏa thuận hỗ trợ.

Khoá API và mã ứng dụng khách

Mỗi dịch vụ web của Google Maps yêu cầu một khoá API hoặc Mã ứng dụng khách. Để được hướng dẫn về thời điểm sử dụng khoá API, thời điểm sử dụng mã ứng dụng và cách lấy khoá API hoặc mã ứng dụng khách, hãy xem hướng dẫn xác thực cho API bạn đang sử dụng: