Các tuỳ chọn hỗ trợ dành cho API Bộ dữ liệu Maps

API Tập dữ liệu Maps hiện chỉ có sẵn ở bản Xem trước (trước giai đoạn phát hành rộng rãi). Những sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể bị hạn chế hỗ trợ. Liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ phiên bản trước khi phát hành

Mặc dù Google không có nghĩa vụ hỗ trợ các phiên bản Bản dùng thử, tính năng hoặc chức năng của Dịch vụ, nhưng chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu ở giai đoạn phát triển này theo từng trường hợp.

Bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi lỗi để yêu cầu tính năng mới hoặc đề xuất sửa đổi đối với các tính năng hiện có. Vui lòng mô tả chức năng cụ thể mà bạn muốn thấy được thêm, cũng như lý do khiến bạn cho rằng chức năng đó quan trọng. Nếu có thể, hãy cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp sử dụng của bạn và những cơ hội mới mà tính năng này sẽ cho phép: