Câu hỏi thường gặp về gói đặc biệt

Nơi quản lý Mã ứng dụng khách trong Google Cloud Console

Chức năng quản lý mã ứng dụng khách của Gói cao cấp có trong Bảng điều khiển Cloud ở cuối trang Thông tin đăng nhập của Nền tảng Google Maps, trong mục Mã ứng dụng.

Khu vực Mã ứng dụng khách mới trên trang Thông tin xác thực

Bạn có thể truy cập vào các tác vụ quản lý khác về mã ứng dụng khách, trong đó có uỷ quyền URL và quản lý bí mật ký mã ứng dụng khách trên trang Mã ứng dụng khách riêng biệt, bằng cách nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa ở ngoài cùng bên phải của phần Mã ứng dụng khách.

Lưu ý quan trọng: Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps không còn được cung cấp để đăng ký hoặc cho khách hàng mới.

Phần câu hỏi thường gặp này bao gồm các câu hỏi dành riêng cho Gói Google Maps Platform cao cấp.

Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Nền tảng Google Maps để biết những câu hỏi phổ biến cho tất cả Nền tảng Google Maps.

Bắt đầu

Hạn mức sử dụng

Phát triển ứng dụng của bạn

Định kiểu

Bắt đầu

Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps là gì?

Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps (Gói cao cấp) cấp cho người tham gia quyền sử dụng bộ dịch vụ của chúng tôi nhằm đảm bảo họ có mọi công cụ cần thiết để triển khai bản đồ có thể tuỳ chỉnh, phù hợp với thiết bị di động và có thể mở rộng cho ứng dụng và trang web của họ.

Khách hàng mới không thể đăng ký hoặc mua gói cao cấp của Nền tảng Google Maps nữa.

API nào có trong Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps?

Các sản phẩm sau đây của Google đã được đưa vào Gói dịch vụ cao cấp của Nền tảng Google Maps. Những ứng dụng dùng những sản phẩm này thuộc phạm vi điều chỉnh của Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) của Gói cao cấp trên nền tảng Google Maps và đủ điều kiện nhận dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

* API địa điểm không đi kèm với giấy phép Theo dõi tài sản của gói Premium. Nếu bạn có giấy phép Theo dõi tài sản và muốn sử dụng Places API, vui lòng liên hệ với Nhóm bán hàng của Google Maps.

Các API sau không thuộc phạm vi của Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps. Ứng dụng dùng những API này phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ đã công bố dành cho những API này, đồng thời không thuộc phạm vi điều chỉnh của Gói dịch vụ cao cấp trên nền tảng Google Maps cũng như không đủ điều kiện được hỗ trợ kỹ thuật:

Làm cách nào để đặt lại thông tin đăng nhập cho Google Cloud Console?

Đặt lại mật khẩu Tài khoản Google của bạn. Đường liên kết này cũng có trên trang đăng nhập Cloud Console.

Điều khoản dịch vụ của Gói Google Maps Platform cao cấp là gì?

Nếu bạn là khách hàng sử dụng Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps, vui lòng tham khảo thoả thuận của bạn để biết các điều khoản chi phối việc bạn sử dụng Nền tảng Google Maps.

Hạn mức sử dụng

Mức sử dụng Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps được tính như thế nào?

Trước đây, với Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps, người tham gia được mua trước các khoản tín dụng mà ứng dụng của họ sẽ sử dụng và sẽ sử dụng với tỷ lệ khác nhau tuỳ thuộc vào API được yêu cầu. Hiện tại, tất cả API đều có sẵn theo mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về Thanh toán trên Maps.

Làm cách nào để theo dõi mức sử dụng Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps của ứng dụng?

Để biết thông tin về cách theo dõi mức sử dụng ứng dụng của bạn, cũng như các báo cáo sử dụng và số liệu phân tích khác, hãy xem hướng dẫn về tính năng báo cáo trên Nền tảng Google Maps.

Tại sao các yêu cầu Thông tin chi tiết về API địa điểm lại bị tính một mức phí trong khi các yêu cầu Tự động hoàn thành về địa điểm lại bị tính mức phí thấp hơn nhiều?

API Địa điểm sử dụng một cơ sở dữ liệu rộng lớn về dữ liệu doanh nghiệp và các dữ liệu địa điểm khác. Vì các doanh nghiệp thường xuyên mở cửa và đóng cửa nên cần rất nhiều thời gian và công sức để đảm bảo cơ sở dữ liệu này luôn chính xác. Do đó, chúng tôi cần phải tính thêm phí đối với những yêu cầu cung cấp Thông tin chi tiết về địa điểm. Đối với tính năng Tự động hoàn thành địa điểm, chúng tôi nhận thấy rằng người dùng thường phải nhập nhiều ký tự để tìm một địa điểm. Vì vậy, chúng tôi sẽ tính phí thấp hơn nhiều cho mỗi yêu cầu.

Phát triển ứng dụng của bạn

Tôi có được cấp cả mã dự án và mã ứng dụng khách không?

Thư chào mừng của khách hàng cũ sử dụng Gói Premium có cả mã dự án và mã ứng dụng khách.

Tôi có nên sử dụng cả khoá API và ID ứng dụng khách của mình để xác thực không?

Các ứng dụng khách cũ sử dụng Gói Premium có thể bao gồm khoá API hoặc mã ứng dụng khách trong các yêu cầu API, nhưng không được cung cấp cả hai. Nếu chọn sử dụng mã ứng dụng khách, bạn phải xoá mọi tham số key. Nếu yêu cầu của bạn bao gồm cả mã ứng dụng khách và khoá API, thì ứng dụng của bạn có thể gặp phải hành vi hoặc lỗi không mong muốn.

Kể từ tháng 11 năm 2021, bạn nên sử dụng khoá API thay vì mã ứng dụng khách đối với mọi trường hợp sử dụng mới đối với ứng dụng.

Dự án Google Cloud Console mà tôi cung cấp đã bật tất cả các API có sẵn chưa?

Có. Với gói Premium, chúng tôi đã tự động cung cấp tất cả các API của mình cho cùng một dự án Cloud Console. Các ứng dụng trước đây thuộc Gói Premium có thể truy cập vào tất cả API trong một dự án. Các API trên cùng một nền tảng (Web, Dịch vụ web, Android hoặc iOS) có thể dùng chung một khoá API.

Sự khác biệt giữa khoá API và mã ứng dụng khách là gì?

Với mã dự án của mình, bạn có thể tạo khoá API trong Cloud Console. Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa việc sử dụng khoá API và mã ứng dụng khách:

 • Hỗ trợ API: Bạn có thể sử dụng khoá API với bất kỳ API Maps nào. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mã ứng dụng khách với bất kỳ API nào, ngoại trừ API địa điểm, API vị trí địa lý, API đường, SDK bản đồ dành cho Android và SDK bản đồ dành cho iOS.
 • Bảo mật: Cả khoá API và mã ứng dụng khách đều bảo mật như nhau, miễn là bạn tuân thủ những nguyên tắc sau:
  • Nếu bạn sử dụng khoá API, hãy nhớ giữ bí mật khoá của bạn. Tất cả các yêu cầu gửi đến API Maps đều sử dụng HTTPS. Vì vậy, rủi ro người nào đó chặn lưu lượng truy cập của bạn sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn lấy khoá của bạn, thì họ có thể yêu cầu API Maps bằng cách sử dụng khoá của bạn. Để ngăn chặn rủi ro này đối với API phía máy khách, bạn có thể hạn chế những miền có thể sử dụng khoá của bạn. Đối với các API phía máy chủ, hãy hạn chế khoá của bạn để chỉ cho phép các yêu cầu từ địa chỉ IP nguồn của máy chủ. Hãy xem bài viết Sử dụng khoá API để biết thêm thông tin về cách sử dụng khoá API một cách an toàn.
  • Nếu bạn sử dụng mã ứng dụng khách, hãy đảm bảo rằng khoá mã hoá (được bạn dùng để tạo chữ ký số) ở chế độ bí mật. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn không bao giờ sử dụng khoá mã hoá trong các yêu cầu API hoặc sử dụng khoá đó để ký URL bằng JavaScript, vì những phương pháp này có thể làm lộ khoá của bạn.
Làm thế nào để sử dụng các tính năng nâng cao trên thiết bị di động khi có Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps?

Bạn có thể truy cập các tính năng cao cấp dành cho thiết bị di động bằng cách sử dụng cùng một SDK có sẵn cho người dùng API tiêu chuẩn: SDK Maps dành cho iOSSDK Maps dành cho Android. Để sử dụng các tính năng nâng cao, hãy nhớ sử dụng khoá API trong dự án đã tạo cho bạn trong quá trình đăng ký. Để xác minh rằng bạn có quyền truy cập vào các tính năng cao cấp dành cho thiết bị di động, hãy tải bản đồ bằng cách sử dụng thư viện tĩnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn bắt đầu sử dụng gói cao cấp trên Androidtrên iOS.

Có thể sử dụng thư viện động cho Android khi có Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps không?

Có, với gói Premium, bạn cũng có thể dùng thư viện động cho SDK bản đồ dành cho Android thay vì thư viện tĩnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn bắt đầu sử dụng Gói cao cấp trên Android.

Làm cách nào để truy cập vào API Maps JavaScript bằng mã ứng dụng khách Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps, từ một trang được tải qua HTTPS (SSL)?

Để truy cập vào API JavaScript của Maps từ một trang được tải qua HTTPS, trước tiên, bạn phải cho phép các URL loại HTTPS mà bạn muốn sử dụng API.

Định kiểu

Tại sao các doanh nghiệp không xuất hiện trên bản đồ của tôi?

Khi tải bản đồ bằng API JavaScript của Maps và bao gồm thông tin đăng nhập Gói Premium của bạn (tham số key hoặc client), danh sách doanh nghiệp trên bản đồ sẽ bị tắt theo mặc định. Để bật lại, bạn cần thêm một số mã định kiểu vào bản đồ của mình:

var styles = [
 {
  featureType: 'poi.business',
  stylers: [
   { visibility: 'on' }
  ]
 }
];

map.setOptions({styles: styles});