SDK של מפות Google לשימוש ולחיוב ב-Android

SDK של מפות Google ל-Android מבוסס על מודל תמחור מסוג 'תשלום לפי שימוש'. בקשות של Maps SDK ל-Android יוצרות קריאות לאחד מתוך שלושה מק"טים: SKU: מפות דינמיות מותאמות לנייד, SKU: Dynamic Maps, או מק"ט: Dynamic Street View. בנוסף לתנאים ולהגבלות הכוללים של Google, יש מגבלות שימוש ספציפיות ל-SDK של מפות Google ל-Android. ניהול העלויות והשימוש באמצעות כלים שזמינים במסוף Google Cloud.

איך מתבצע החיוב ב-SDK של מפות ל-Android

SDK של מפות ל-Android מבוסס על מודל תמחור מסוג 'תשלום לפי שימוש'. החיוב על ממשקי ה-API וערכות ה-SDK של הפלטפורמה של מפות Google מתבצע לפי מק"ט. מתבצע מעקב אחרי השימוש לכל מק"ט, ולכל API או SDK יכולים להיות יותר ממק"ט מוצר אחד. העלות מחושבת לפי

שימוש במק"ט כפול מחיר לכל שימוש

אפשר להשתמש במחשבון התמחור והשימוש כדי להעריך את עלות השימוש ל-API או ל-SDK. למק"טים שעומדים בדרישות בפלטפורמה של מפות Google, ניתן לקבל בכל חודש זיכוי בסך 200 $USD לכל חשבון לחיוב. הזיכוי הזה מוחל באופן אוטומטי על המק"טים 1 שעומדים בדרישות.

תמחור של ה-SDK של מפות Google ל-Android

מק"ט: מפות דינמיות מותאמות לנייד

אובייקט של מפה של Google, שלא נטען עם מזהה מפה, באפליקציה לנייד של מפות SDK ל-Android או SDK של מפות Google ל-iOS.

טווח נפח חודשי
(מחיר לכל טעינת מפה)
0-100,000 100,001–500,000 יותר מ-500,000
0.00 ILS 0.00 ILS 0.00 ILS

מתבצעת טעינה אחת של מפה עבור כל יצירה של אובייקט של מפת Google באפליקציה לנייד של מפות SDK עבור Android או של מפות SDK עבור iOS:

אינטראקציות של המשתמשים עם המפה, כמו הזזת המפה, שינוי מרחק התצוגה או החלפת שכבות במפה, לא מובילות לטעינות נוספות של המפה. במודל התמחור 'תשלום לפי שימוש', אין יותר חיוב על יצירת פנורמה ב-Street View כטעינת מפה מקורית בנייד. הוא מחויב בתור תמונה דינמית של Street View.


מק"ט: מפות דינמיות

אפליקציה שמציגה מפה שנטענה עם מזהה מפה או בלעדיו, באמצעות API של מפות Google ל-JavaScript, או מפה שנטען בה מזהה מפה וגם באמצעות ה-SDK של מפות ל-Android או ה-SDK של מפות Google ל-iOS.

טווח נפח חודשי
(מחיר לכל טעינת מפה)
0-100,000 100,001–500,000 יותר מ-500,000
0.007 USD לכל
(7.00 USD ל-1000)
0.0056 USD לכל
(5.60 USD ל-1,000)
למידע על מחירים לפי נפח אחסון אפשר לפנות למחלקת המכירות

אינטראקציות של המשתמשים עם המפה, כמו הזזה, שינוי מרחק התצוגה או החלפה של שכבות במפה, לא מובילות לטעינות נוספות של המפה.


מק"ט: Street View דינמי

התשלום עבור תמונות פנורמה ב-Street View וטעינות של מפות מתבצע עכשיו בנפרד. תמונה פנורמית דינמית של Street View מחייבת על כל יצירה של אובייקט פנורמה באפליקציה מפות JavaScript API, SDK של מפות Google ל-Android ו-SDK של מפות Google ל-iOS.

טווח נפח חודשי
(מחיר ל-PANORAMA)
0-100,000 100,001–500,000 יותר מ-500,000
0.014 USD לכל
(14.00 USD ל-1000)
0.0112 USD לכל
(11.20 USD ל-1,000)
למידע על מחירים לפי נפח אחסון אפשר לפנות למחלקת המכירות

מתרחשת יצירת אובייקט של אובייקט פנורמה:

מגבלות שימוש אחרות

אין הגבלה על השימוש ב-SDK של מפות Google ל-Android בנייד, אבל אפשר להגדיר מגבלות מכסה כדי להגביל את השימוש בפרויקט בבקשות של Street View דינמי דרך ה-SDK של מפות Google ל-Android.

הגבלות של התנאים וההגבלות

למידע על התנאים וההגבלות, קראו את הקטע בנושא הגבלות רישוי בתנאים ובהגבלות של הפלטפורמה של מפות Google.

ניהול עלות השימוש

כדי לנהל את עלויות השימוש ב-SDK של מפות Google ל-Android או לעמוד בביקוש של תעבורת הנתונים בסביבת הייצור, אתם יכולים להגדיר מגבלות יומיות על כל הבקשות לכל API. המכסות היומיות מתאפסות בחצות, לפי שעון החוף המערבי של ארה"ב.

כדי להציג או לשנות מגבלות מכסה ב-SDK של מפות Google ל-Android:

  1. במסוף Cloud, פותחים את הדף מכסות לפלטפורמה של מפות Google.
  2. לוחצים על התפריט הנפתח של ממשקי ה-API ובוחרים את ה-SDK של מפות Google ל-Android.
  3. כדי לראות את המגבלות במכסות, גוללים למטה לכרטיס Requests.
    בטבלה הבאה מפורטים השמות והמגבלות של המכסות.
  4. כדי לשנות את המכסה, לוחצים על סמל העריכה של המגבלה.
    בתיבת הדו-שיח שנפתחת, בשדה Quota Limit מזינים את המגבלה המועדפת לחיוב (עד למגבלת המכסה היומית, אם יש כזו ש-Google מציינת) ולוחצים על Save.

אם השימוש ב-API יגיע למגבלת המכסה שלכם לחיוב בכל יום נתון, האפליקציה לא תוכל לגשת ל-API עד לסיום אותו יום.


  1. כדי לקבל את הזיכוי לפרסום בפלטפורמה של מפות Google, המשתמשים בהודו צריכים ליצור חשבון לחיוב ב-Google Cloud Platform, לפני שהם יוצרים חשבון לחיוב בפלטפורמה של מפות Google.