שנתחיל?

תחילת העבודה עם Maps Datasets API.
מידע על הדרישות לשליחת בקשת API.
יצירת מערך נתונים והעלאת נתונים.
הצגת רשימה של כל מערכי הנתונים, קבלת מידע על מערך נתונים ספציפי והורדת הנתונים ממערך נתונים.
עדכון המאפיינים של מערך הנתונים.
מחיקה של מערך נתונים.