אחזור של מערך נתונים

אחרי שיוצרים מערך נתונים ומעלים אליו נתונים, אפשר להשתמש בבקשות HTTP GET כדי לגשת למערך הנתונים. בדף הזה נסביר איך להציג רשימה של כל מערכי הנתונים, איך לקבל מידע על מערך נתונים ספציפי ואיך להוריד את הנתונים ממערך נתונים.

מידע על גרסאות של מערכי נתונים

אחרי העלאת הנתונים, המצב של מערך הנתונים מוגדר ל-STATE_COMPLETED ומערך הנתונים הופך לגרסה הפעילה. המשמעות היא שמערך הנתונים מוכן לשימוש באפליקציה שלכם. כדי לקבוע את ה-state של מערך הנתונים, תוכלו להציג רשימה של כל מערכי הנתונים או לקבל מערך נתונים ספציפי.

אפשר להעלות נתונים חדשים למערך הנתונים כדי ליצור גרסה חדשה של מערך הנתונים:

 • אם העלאת הנתונים החדשים תתבצע בהצלחה, הגרסה החדשה תהפוך לגרסה ה "פעילה" והיא הגרסה שבה האפליקציה משתמשת.

 • אם יש שגיאה בהעלאה, הגרסה הקודמת של מערך הנתונים המוצלחת תישאר הגרסה ה'פעילה' והיא הגרסה שבה האפליקציה משתמשת.

למידע נוסף על יצירת גרסה חדשה של מערך נתונים, ראו העלאת נתונים חדשים למערך הנתונים.

הצגת רשימה של כל מערכי הנתונים

כדי להציג רשימה של כל מערכי הנתונים, שולחים בקשת GET HTTP לנקודת הקצה של רשימת מערכי הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

הבקשה הזו מחזירה מידע על הגרסה האחרונה של כל מערכי הנתונים, גם אם הגרסה היא הגרסה הפעילה. אם רוצים להציג רק את הגרסה הפעילה של כל מערך נתונים, מוסיפים לבקשה את פרמטר השאילתה tag=active:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets?tag=active

לדוגמה, הקריאה הזו מחזירה מידע על הגרסה האחרונה של כל מערכי הנתונים:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

קריאה זו מחזירה תשובה בצורת:

{
 "datasets": [
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
   "displayName": "My Test Dataset",
   "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "gcsSource": {
    "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  },
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/2c8ae479-96704-89c6435ca959",
   "displayName": "My Other Test Dataset",
   "versionId": "0d2e3-b9da-47cc-819f-7ac67562",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "localFileSource": {
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:41:52.579755Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  }
 ]
}

קבלת מידע על מערך נתונים

כדי לקבל מידע על מערך נתונים ספציפי, שולחים בקשת GET HTTP לנקודת הקצה get dataset שכוללת גם את המזהה של מערך הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

הבקשה הזו מחזירה מידע על הגרסה האחרונה של מערך הנתונים, גם אם זו הגרסה הפעילה. כדי לקבל מידע על הגרסה הפעילה של מערך הנתונים, מוסיפים את התג @active לבקשה:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID@active

למשל:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46@active

בקשה זו מחזירה תשובה באופן הבא:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
 "displayName": "My Test Dataset",
 "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
 "usage": [
  "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 ],
 "gcsSource": {
  "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
  "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
 },
 "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
 "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "status": {
  "state": "STATE_COMPLETED"
 }
}

הורדת מערך נתונים

כדי להוריד את הנתונים מהגרסה העדכנית ביותר של מערך נתונים, שולחים בקשת GET HTTP לנקודת הקצה של מערך הנתונים להורדה שכוללת גם את המזהה של מערך הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID:download?alt=media

למשל:

curl -X GET -L \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
--output LOCAL_LOCATION_TO_OUTPUT \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/download/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46:download?alt=media

בדוגמה הזו משתמשים באפשרות cURL --output כדי לציין את שם הקובץ שמכיל את הנתונים שהורדתם. לדוגמה, הדגל --output הבא מציין להוריד את מערך הנתונים לקובץ בשם myjson.json באותה ספרייה שבה השתמשתם כדי להריץ את הפקודה cURL:

--output myjson.json

או להשתמש בדגל הבא כדי להוריד את הנתונים ל-myjson.json בספרייה /tmp:

--output /tmp/myjson.json