קבלת מערך נתונים

אחרי שיוצרים מערך נתונים ומעלים אליו נתונים, אפשר להשתמש בבקשות HTTP GET כדי לגשת למערך הנתונים. בדף הזה נסביר איך לפרט את כל מערכי הנתונים, איך להשיג מידע על מערך נתונים ספציפי ואיך להוריד את הנתונים מתוך מערך נתונים.

הצגת רשימה של כל מערכי הנתונים

לרשום את כל מערכי הנתונים על ידי שליחה של בקשת HTTP GET לנקודת הקצה של רשימת מערכי הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

לדוגמה:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets

הקריאה הזו מחזירה תגובה בטופס:

 
{
 "datasets": [
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
   "displayName": "My Test Dataset",
   "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "gcsSource": {
    "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  },
  {
   "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/2c8ae479-96704-89c6435ca959",
   "displayName": "My Other Test Dataset",
   "versionId": "0d2e3-b9da-47cc-819f-7ac67562",
   "usage": [
    "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
   ],
   "localFileSource": {
    "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
   },
   "createTime": "2023-03-24T14:41:52.579755Z",
   "updateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "versionCreateTime": "2023-03-24T14:42:56.784122Z",
   "status": {
    "state": "STATE_COMPLETED"
   }
  }
 ]
}

קבלת מידע על מערך נתונים

כדי לקבל מידע על מערך נתונים ספציפי, צריך לשלוח בקשת HTTP GET לנקודת הקצה get dataset, שכוללת גם את המזהה של מערך הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

לדוגמה:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46

בקשה זו מחזירה תשובה בטופס:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
 "displayName": "My Test Dataset",
 "versionId": "5fb34e-1405-4ecd-8f81-31f1c07",
 "usage": [
  "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 ],
 "gcsSource": {
  "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
  "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
 },
 "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
 "updateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "status": {
  "state": "STATE_COMPLETED"
 }
}

הורדת מערך נתונים

כדי להוריד את הנתונים ממערך נתונים, צריך לשלוח בקשת HTTP GET לנקודת הקצה download dataset, שכוללת גם את המזהה של מערך הנתונים:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID:download?alt=media

לדוגמה:

curl -X GET -L \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
--output LOCAL_LOCATION_TO_OUTPUT \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/download/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46:download?alt=media

בדוגמה הזו, משתמשים באפשרות cURL --output כדי לציין את שם הקובץ שבו נמצאים הנתונים שהורדתם. לדוגמה, הסימון הבא של --output מציין להוריד את מערך הנתונים לקובץ בשם myjson.json באותה ספרייה שמשמשת להרצת הפקודה cURL:

--output myjson.json

אפשרות אחרת היא להשתמש בסימון הבא כדי להוריד את הנתונים לקובץ myjson.json בספרייה /tmp:

--output /tmp/myjson.json