תוכנית למעקב אחר נכסים בפלטפורמה של מפות Google

ב-3 ביוני 2019 הושקה תוכנית חדשה למעקב אחר נכסים בפלטפורמה של מפות Google. התוכנית הזו זמינה רק ללקוחות שיש להם מלאי גדול (אלפי נכסים) ותרחיש ספציפי לדוגמה. אם התוכנית הזו מעניינת אותך, אפשר לפנות לצוות המכירות.

ממשקי ה-API הבאים מכוסים בתוכנית מעקב הנכסים בפלטפורמה של מפות Google:

  • Geocoding API
  • Directions API
  • Geolocation API
  • Elevation API
  • API של כבישים (כולל מגבלות מהירות)
  • Time Zone API
  • Distance Matrix API
  • Maps Static API
  • Maps JavaScript API
  • ממשק API של Street View

חיוב

החיוב בתוכנית הזו מוגדר כעמלה חודשית קבועה, שמצורפת לחשבון לחיוב. כתוצאה מכך, מק"ט חדש יופיע בדוחות השימוש במסוף המפתחים: עמלה חודשית של מפות Google. העמלה הזו מחושבת באופן יחסי ליום, ומוצגת בתרשים השימוש. היא מופיעה כשמקבצים את שניהם לפי 'פרויקטים' או לפי 'מק"טים' בדוח השימוש, כי עמלת התשלום החודשית מצורפת לחשבון לחיוב ולא לפרויקט ספציפי.

נתוני השימוש לכל API עדיין מוצגים בדוחות השימוש. המחירים של ממשקי ה-API המכוסים שצוינו למעלה יהיו אפס, והם יכסו את התשלום החודשי הקבוע. ממשקי ה-API שאינם מכוסים (Places API) יחויבו על בסיס תשלום לפי שימוש. לפרטים נוספים, קראו את הקטע "תמחור של שירותי מקומות" הכלול בחוזה שלכם.

מגבלות המכסה

בתוכנית שנרשמתם אליה מוגדרים מגבלות המכסה שלכם. כדי לבדוק אילו מגבלות חלות על הפרויקט שלכם, עיינו בקטע 'שכבות בתוכנית המנויים למעקב אחר נכסים במפות Google' בחוזה שלכם. תוכלו לראות בטבלה את העלייה המתאימה ב-QPS.

במהלך ההגדרה הראשונית של הפרויקט, הקצינו את ה-QPS הכלול גם ב-Directions API וגם ב-Geocoding API. אם אתם צריכים להוסיף את השיפור הזה ב-QPS לכל ממשקי API אחרים בתוכנית המעקב אחר נכסים בפלטפורמה של מפות Google, פנו לתמיכה הטכנית.

אם אתם זקוקים למכסה נוספת מה-QPS הכלול, תוכלו לפנות למנהל החשבון שלכם כדי לתאם מעבר לתוכנית מנויים ברמה גבוהה יותר.

לבקשות דחופות להגדלת מכסה צריך לפנות לתמיכה הטכנית.