שלבי ההשקה של הפלטפורמה של מפות Google

הנושא הזה מתאר את השלבים במחזור החיים של המוצרים והתכונות של הפלטפורמה של מפות Google, כמו שלבי ההשקה 'ניסיוני', 'תצוגה מקדימה' ו'זמינות לכלל המשתמשים' (GA), או השלבים של סיום חיי המוצר שהוצאו משימוש והוצאו משימוש. תכונות בשלבים שאינם של Google Analytics מתויגות ככאלו במסמכים עם סמלים והערות.

תכונה ניסיונית

הניסויים מתמקדים בקבלת משוב מלקוחות על אב טיפוס. הם לא מיועדים לשימוש בסביבת הייצור ולא כלולים בהסכם רמת השירות, בהתחייבות לתמיכה או במדיניות הוצאה משימוש, ויכול להיות שהם יהיו כפופים לשינויים שלא תואמים לאחור. בדרך כלל, גרסאות ניסיוניות מתאימות לשימוש בסביבות בדיקה בלבד ובדרך כלל נמשכות עד 12 חודשים, אבל הנתון הזה עשוי להשתנות.

ניסיוני הוא מוצר טרום-GA שהתנאים וההגבלות שלו מוגדרים בתנאים הספציפיים לשירות של הפלטפורמה של מפות Google במסגרת הצעות טרום-GA.

Preview

בגרסת טרום-השקה (Preview), מוצר או תכונה מוכנים לבדיקה על ידי לקוחות לפני שהם משתמשים בהם לסביבת הייצור ב-GA. ההצעות של טרום-השקה (Preview) לרוב מתפרסמות לציבור, אבל הן לא בהכרח מלאות, ו-Google לא מספקת הסכמי רמת שירות או מחויבות לתמיכה טכנית בנושאים האלה. אלא אם צוין אחרת על ידי Google, מוצרי Preview מיועדים לשימוש בסביבות בדיקה בלבד. בכפוף לתנאים שמתוארים בהמשך, התכונות ב-Preview אמורות להגיע ל-GA בדרך כלל תוך 12 חודשים, אבל זה עשוי להשתנות.

Preview היא מוצר טרום-GA שהתנאים וההגבלות שלו מוגדרים בתנאים הספציפיים לשירות של הפלטפורמה של מפות Google בקטע הצעות טרום-GA.

זמינות לכלל המשתמשים (GA)

מוצרים ותכונות של זמינות לכלל המשתמשים (GA) "מוכנים לייצור", אבל לא תמיד זמינים לכולם. חלק מהגרסאות של Google Analytics עשויות להיות זמינות רק לקבוצה מוגבלת של לקוחות. גרסאות זמינות לכלל המשתמשים כפופות לתנאים ולהגבלות של הפלטפורמה של מפות Google, כולל הסכם רמת השירות של הפלטפורמה של מפות Google והנחיות לשירותי תמיכה טכנית (TSS) של הפלטפורמה של מפות Google, במקרים הרלוונטיים. בדרך כלל, Google תומכת במוצרים ובתכונות של זמינות לכלל המשתמשים באמצעות ממשקי API, ערכות SDK ו-Google Cloud Console, חוץ מאשר בנסיבות חריגות שבהן השימוש באחת או יותר מהיכולות שמפורטות למעלה לא הגיוני בהקשר של המוצר או התכונה הספציפיים.

גישה מוקדמת, אלפא ובטא

מוצרים מסוימים או פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact), כמו ערכות SDK של לקוח ו-Maps JavaScript API, מספקים גרסאות טרום-GA ברמות יציבות מקובלות בתחום, כמו ערוצי 'אלפא' ו'בטא'. כדוגמה, אפשר לעיין בנושא Versioning של API JavaScript API. בנוסף, ייתכן שבערכות ה-SDK של הפלטפורמה של מפות Google ל-Android ול-iOS נעשה שימוש במספרי גרסאות שיש בהם רמת יציבות המקובלת בתחום, כמו "בטא" במספור הגרסאות, למשל v3.1.0-beta.

יכול להיות שחלק מהמוצרים והתכונות שהושקו לפני ההשקה של התכונות 'ניסיוני' ו'גרסת טרום-השקה (Preview)' יתויגו בשלבי השקה מדור קודם, כמו 'גישה מוקדמת', 'אלפא' ו'בטא'. המונחים הקודמים ימשיכו להיות בשימוש במהלך ההשקות האלה. באופן כללי, גישה מוקדמת ואלפא דומה לתכונות ניסיוניות, וגרסת הבטא דומה ל-Preview. כל שימוש בגישה מוקדמת, בגרסת אלפא או בטא כפוף לתנאים ולהגבלות שמוגדרים בתנאים הספציפיים לשירות של הפלטפורמה של מפות Google.

שלבים נוספים במחזור החיים

חסר ערך

כשמסמנים מוצר שהוצאה משימוש, לא צריך יותר להשתמש במוצר, בתכונה או בגרסה. מידע נוסף מופיע בסעיף 'מדיניות הוצאה משימוש' בתנאים ובהגבלות של הפלטפורמה של מפות Google. התכונות והמוצרים בשירותי הליבה של מפות Google שמפורטים בכתובת https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-deprecation כפופים למדיניות ההוצאה משימוש.

לרשימת המוצרים והתכונות שהוצאו משימוש, אפשר לעיין בנושא הוצאה משימוש של הפלטפורמה של מפות Google.

הוצא משימוש

המשמעות של ביטול של מוצר כלשהו היא שהמוצר או התכונה כבר לא זמינים. קריאה לתוכנה שהוצאה משימוש עלולה לגרום להתנהגות בלתי צפויה או לתגובות לא תקינות.

הצעות שהוצאו משימוש יוסרו מהמסמכים. לקבלת רשימה של הצעות שהוצאו משימוש, ראו הוצאה משימוש של הפלטפורמה של מפות Google.