שימוש בפלטפורמה של מפות Google באתרי WordPress

הפלטפורמה של מפות Google מאפשרת לאפליקציות לכלול את התכונות והפונקציונליות של מפות Google, כמו הצגת מפות, אחזור נתוני מקומות, יצירת מסלולים ועוד.

יישומי פלאגין רבים של WordPress משתמשים בפלטפורמה של מפות Google כדי להפעיל תכונות מבוססות מיקום. דוגמאות לתכונות כאלה: איתור חנויות, מתן מסלול בין שני מיקומים או יותר, והצגה של עסקים וציוני דרך בקרבת מקום.

יישומי פלאגין זמינים של WordPress

יש הרבה יישומי פלאגין של WordPress. תוכלו להוסיף תכונות שמתבססות על הפלטפורמה של מפות Google לאתר WordPress, כולל מפות, כלים לאיתור חנויות, שדות של השלמה אוטומטית של מקומות ועוד.

לרשימה מלאה, יש לעיין ביישומי הפלאגין הזמינים ב-wordpress.org.

עיון ביישומי פלאגין

יצירת מפתח API לפלטפורמה של מפות Google

מפתח API הוא פרטי כניסה ייחודיים שמשמשים לאימות בקשות שנשלחות ל-Google Maps Platform, כדי להבטיח גישה מאובטחת ולחייב את החשבון המתאים ב-Google Cloud Platform.

כדי להשתמש בתכונות הפלטפורמה של מפות Google, הפלאגין של WordPress מחייב אתכם לספק מפתח API שבו הפלאגין יוכל להשתמש כדי לבצע את הבקשות האלה בשמכם.

כדי ליצור מפתח API:

  • אם עוד אין לכם חשבון, יוצרים חשבון ב-Google Cloud Platform.
  • יוצרים פרויקט חדש ב-Google Cloud Platform.
  • הפעלת ממשקי API של הפלטפורמה של מפות Google.
  • יצירת מפתח API.

כדי להקל על התהליך, אפשר להשתמש בווידג'ט להתחלה מהירה של הפלטפורמה של מפות Google, שמטפל בהגדרת החשבון וייצור את מפתח ה-API שאפשר לספק לפלאגין ב-WordPress.

תמחור

החשבון לחיוב שמשויך לפרויקט ב-Google Cloud מזכה באופן אוטומטי את החשבון לחיוב שמשויך לפלטפורמה של מפות Google (ללא תשלום) בסך 200$.

השימוש מחויב לפי בקשה שנשלחת לממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google, למשל בקשה של טעינת מפות, מסלול הגעה ומידע על מקום. העלות לבקשה משתנה בהתאם לסוג הבקשה ולמספר הכולל של הבקשות החודשיות. אפשר לקרוא מידע נוסף במחשבון התמחור שלנו.

למחשבון התמחור