פרמטרים נדרשים של בקשה

כדי לשלוח בקשה ל-API של מערכי הנתונים של מפות Google, עליכם לכלול את הפרטים הבאים:

  • המספר או המזהה של הפרויקט שלכם ב-Google Cloud, שמופיעים בכותרת X-Goog-User-Project של הבקשה. הערך הזה קובע את הפרויקט שמשמש לחישובים של החיוב ומכסות השימוש.

  • אסימון OAuth בכותרת Authorization של הבקשה. במאמר שימוש ב-OAuth תוכלו לקרוא מידע נוסף על השימוש ב-OAuth עם Maps Datasets API.

  • מספר או מזהה של פרויקט Google Cloud בכתובת ה-URL של הבקשה. הערך הזה מציין את הפרויקט שמכיל את מערך הנתונים. הפרויקט הזה בדרך כלל זהה לפרויקט שצוין בכותרת X-Goog-User-Project, אבל הוא לא חייב להיות זהה.

  • מזהה מערך הנתונים בכתובת ה-URL של הבקשה. כשאתם מבצעים פעולה במערך נתונים ספציפי, אתם מעבירים את המזהה של מערך הנתונים כחלק מכתובת ה-URL של הבקשה.

לדוגמה, כדי למחוק מערך נתונים:

curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth application-default print-access-token)" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

מוצאים את מספר הפרויקט

כדי להוריד את PROJECT_NUMBER_OR_ID של הפרויקט ב-Google Cloud:

  1. נכנסים לדף Overview של הפרויקט במסוף Cloud.

  2. אם מתבקשים, בוחרים את הפרויקט.

  3. הערכים Project number ו-Project ID מופיעים באזור Project info במסך הסקירה הכללית.

קבלת אסימון OAuth

לצורך אימות, בקשת ה-API חייבת לכלול אסימון OAuth בכותרת Authorization. מידע נוסף זמין במאמר שימוש ב-OAuth.

לדוגמה, כדי ליצור את האסימון, משתמשים בפקודה gcloud הבאה:

gcloud auth application-default print-access-token

תוכלו לכלול את הפקודה gcloud ישירות בכותרת Authorization בפקודה cURL, כדי ליצור אסימון חדש לכל בקשה, כמו בדוגמה שלמעלה.

לחלופין, אתם יכולים להגדיר משתנה סביבה שמכיל את האסימון ואז להעביר את משתנה הסביבה כחלק מהבקשה:

export TOKEN=$(gcloud auth application-default print-access-token)
curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID