חיוב: מיפוי מק"טים קודמים למק"טים חדשים

סקירה כללית

ב-11 ביוני 2018 השקנו מודל תמחור חדש בשיטת 'תשלום לפי שימוש' עבור ממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google. הוספנו גם כמה תכונות חדשות ושינינו את אופן החיוב של תכונות וממשקי API מסוימים. מסמך זה מספק השוואה בין מק"טים לפני ואחרי 11 ביוני 2018.

דוח החיוב מקובץ לפי מק"ט
איור 1: הטבלה של דוח החיוב שבה מוצגים פריטי השימוש והעלות לפי מק"ט.

כש מציגים את דוח החיוב לפי SKU, שתי העמודות הראשונות בטבלה הן Product ו-SKU. כדי לעזור לך להבין את החיוב המתוקן ולהשוות בינו לבין המודל הקודם, אפשר למצוא בטבלאות שבהמשך את המוצרים והמק"טים הקודמים (שבהם נעשה שימוש לפני 11 ביוני 2018) ואת האופן שבו הם ממופים למוצרים ולמק"טים החדשים (החל מ-11 ביוני 2018).

  • אם מודל החיוב משתמש באותו מזהה מק"ט (כפי שמצוין בטבלה), המעקב אחרי השימוש במק"ט הזה היה לפני 11 ביוני 2018, והמעקב אחריו יימשך.
  • אם במודל החיוב נעשה שימוש במזהה מק"ט חדש, ב-11 ביוני 2018 התחלנו לעקוב אחר השימוש במק"טים החדשים.

מידע נוסף זמין במאמר חיוב בפלטפורמה של מפות Google.

מוצר של מפות Google

ממשקי ה-API במפות Google כוללים: SDK של מפות ל-Android; SDK של מפות Google ל-iOS; ממשק API של מפות Google עבור JavaScript; מפות Static API; Street View Static API; API של מפות Google להטמעה; וכתובות URL של מפות Google.

  מוצרים ומק"טים בחיוב לפני 11 ביוני 2018   מוצרים ומק"טים לחיוב אחרי 11 ביוני 2018  
ממשקי API המוצר הקודם המק"ט הקודם   מוצר חדש מק"ט חדש מזהה המק"ט חדש?
SDK של מפות Google ל-Android API של מפות Google ל-Android פעולות טעינת מפה   מפות ו-Street View מפות דינמיות לנייד מזהה המק"ט החדש
SDK של מפות Google ל-iOS SDK של מפות Google ל-iOS פעולות טעינת מפה   מפות ו-Street View מפות דינמיות לנייד מזהה המק"ט החדש
API של JavaScript במפות Google API של מפות Google ל-JavaScript מפות דינמיות   מפות ו-Street View מפות דינמיות מזהה המק"ט החדש
בעבר נעשה שימוש באותו מק"ט לכל טעינות של מפות JS ו-Panos. עכשיו יש מק"ט ייחודי לכל אחד.   מפות ו-Street View Street View דינמי מזהה המק"ט החדש
API סטטי של מפות Google API של מפות Google כתמונות סטטיות מפות סטטיות   Maps Static API מפות סטטיות אותו מזהה מק"ט
Street View סטטי API Street View Static API תצוגת Street View סטטית   Street View Static API תצוגה סטטית של Street View אותו מזהה מק"ט
API של מפות Google להטמעה לא רלוונטי לא רלוונטי   Maps Embed API הטמעה מזהה המק"ט החדש
החיוב על ההטמעה בוצע בין 11 ביוני 2018 ל-30 ביוני 2020, כשנעשה שימוש במצבים מתקדמים.   Maps Embed API הטמעה מתקדמת מזהה המק"ט החדש

מוצר מסוג 'מסלולים'

ממשקי ה-API ב-Routes כוללים את: Directions API, מרחק Matrix API ו-Roads API.

  מוצרים ומק"טים בחיוב לפני 11 ביוני 2018   מוצרים ומק"טים לחיוב אחרי 11 ביוני 2018  
ממשקי API המוצר הקודם המק"ט הקודם   מוצר חדש מק"ט חדש מזהה המק"ט חדש?
API של המסלול Directions API Requests   Directions API מסלול מזהה המק"ט החדש
בעבר נעשה שימוש באותו מק"ט לכל הבקשות לקבלת מסלול. עכשיו נפצל בין בקשות בסיסיות ומתקדמות.   Directions API מסלול מתקדם מזהה המק"ט החדש
מרחק API מטריקס Distance Matrix API רשומות   Distance Matrix API מטריצת מרחק מזהה המק"ט החדש
בעבר, אותו מק"ט שימש לכל הבקשות של 'מטריצת מרחק'. עכשיו נפצל בין בקשות בסיסיות ומתקדמות.   Distance Matrix API מטריצת מרחק – למתקדמים מזהה המק"ט החדש
ממשק API של כבישים, מסלול שעובר עם הצמדה לכבישים Roads API Requests   Roads API כבישים – מסלול שעברת מזהה המק"ט החדש
Roads API, הכבישים הקרובים ביותר Roads API Requests   Roads API כבישים – הכביש הקרוב ביותר מזהה המק"ט החדש

מוצר של מקומות Google

ממשקי ה-API ב-Places כוללים את Places API, Places SDK for Android, Places SDK for iOS; Places SDK for iOS, Places Library, Maps JavaScript API; Geocoding API, Geolocation API; Time Zone API; ואת Elevation API

  מוצרים ומק"טים בחיוב לפני 11 ביוני 2018   מוצרים ומק"טים לחיוב אחרי 11 ביוני 2018  
ממשקי API המוצר הקודם המק"ט הקודם   מוצר חדש מק"ט חדש מזהה המק"ט חדש?
Places API Places API השלמה אוטומטית של בקשות   Places API השלמה אוטומטית – לכל בקשה מזהה המק"ט החדש
Places API לא רלוונטי לא רלוונטי   Places API השלמה אוטומטית ללא פרטי מקומות – לכל סשן מזהה המק"ט החדש
תכונה חדשה: השלמה אוטומטית של מקום תומכת עכשיו בחיוב מבוסס-סשנים, עם 2 מק"טים חדשים.   Places API השלמה אוטומטית (כלולה בפרטי מקומות) – לכל סשן מזהה המק"ט החדש
Places API לא רלוונטי לא רלוונטי   Places API נתונים בסיסיים מזהה המק"ט החדש
תכונה חדשה: בקשות לפרטי מקום מאפשרות לך עכשיו לציין את הסוגים של נתוני מקום שיוחזרו.   Places API פרטי איש הקשר מזהה המק"ט החדש
סוגי הנתונים מחולקים לשלוש קטגוריות חיוב: בסיסי, איש קשר ואווירה, והחיובים מחויבים בתעריפים שונים.   Places API נתוני אטמוספירה מזהה המק"ט החדש
Places API לא רלוונטי לא רלוונטי   Places API חיפוש מקום מזהה המק"ט החדש
תכונה חדשה: התכונה 'חיפוש מקום' מקבלת קלט טקסט ומחזירה את נתוני המקום המבוקשים.   Places API חיפוש מקום – תעודה מזהה בלבד מזהה המק"ט החדש
Places API Places API Requests   Places API השלמה אוטומטית של שאילתות – לכל בקשה מזהה המק"ט החדש
    Places API פרטי מקומות מזהה המק"ט החדש
תכונת חיוב חדשה: החיוב על שירותי מקומות Google מפורט יותר.   Places API פרטי מקומות – רענון מזהה מזהה המק"ט החדש
המק"ט Places API – בקשות מפוצל עכשיו ל-6 מק"טים חדשים.   Places API מקומות – חיפוש בקרבת מקום מזהה המק"ט החדש
    Places API מקומות – חיפוש טקסט מזהה המק"ט החדש
    Places API תמונה של מקומות מזהה המק"ט החדש
Geocoding API Geocoding API Requests   Geocoding API קידוד גיאוגרפי אותו מזהה מק"ט
Geolocation API Geolocation API מיקום גאוגרפי   Geolocation API מיקום גיאוגרפי אותו מזהה מק"ט
Time Zone API Time Zone API אזור זמן   Time Zone API אזור זמן אותו מזהה מק"ט
Elevation API Maps Elevation API גובה   Elevation API גובה אותו מזהה מק"ט