הכבישים הקרובים ביותר

Roads API לוקח עד 100 קואורדינטות בלתי תלויות, ומחזיר את קטע הכביש הקרוב ביותר לכל נקודה. הנקודות שמועברות לא צריכות להיות חלק מנתיב רציף.

אם אתם עובדים עם נקודות GPS רצופות, השתמשו באפשרות הצמדה לכבישים.

בקשות

את הבקשה לכבישים הקרובים ביותר צריך לשלוח דרך HTTPS, בפורמט הבא:

https://roads.googleapis.com/v1/nearestRoads?parameters&key=YOUR_API_KEY

Required parameters

 • points

  The points to be snapped. The points parameter accepts a list of latitude/longitude pairs. Separate latitude and longitude values with commas. Separate coordinates with the pipe character: "|". For example: points=60.170880,24.942795|60.170879,24.942796|60.170877,24.942796.

דוגמאות

הבקשה הבאה מחזירה קבוצה של מקטעי כביש על סמך רשימת הקואורדינטות שצוינה.

כתובת URL

https://roads.googleapis.com/v1/nearestRoads
 ?points=60.170880%2C24.942795%7C60.170879%2C24.942796%7C60.170877%2C24.942796
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://roads.googleapis.com/v1/nearestRoads?points=60.170880%2C24.942795%7C60.170879%2C24.942796%7C60.170877%2C24.942796&key=YOUR_API_KEY'

תשובות

לכל בקשה תקינה, Roads API יחזיר תשובה בפורמט שצוין בכתובת ה-URL של הבקשה.

{
 "snappedPoints":
  [
   {
    "location":
     { "latitude": 60.170878428876755, "longitude": 24.94269540970182 },
    "originalIndex": 0,
    "placeId": "ChIJfVFHrM0LkkYRBzUQos_jR5w",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": 60.17087741412199, "longitude": 24.942695474405202 },
    "originalIndex": 1,
    "placeId": "ChIJfVFHrM0LkkYRBzUQos_jR5w",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": 60.170875416131736, "longitude": 24.942695601802203 },
    "originalIndex": 2,
    "placeId": "ChIJfVFHrM0LkkYRBzUQos_jR5w",
   },
  ],
}

התגובה משתמשת בסכימה הבאה.

NearestRoadsResponse

FieldRequiredTypeDescription
optional Array<SnappedPoint>

An array of snapped points. Sometimes containing several snapped points for the same point with differing placeId or location.

See SnappedPoint for more information.

SnappedPoint

FieldRequiredTypeDescription
requiredLatitudeLongitudeLiteral See LatitudeLongitudeLiteral for more information.
requiredstring

A unique identifier for a place. All place IDs returned by the Roads API correspond to road segments.

optionalnumber

An integer that indicates the corresponding value in the original request. Each value in the request should map to a snapped value in the response. However, if you've set interpolate=true or if you're using nearest roads, then it's possible that the response will contain more coordinates than the request. Interpolated values will not have an originalIndex. These values are indexed from 0, so a point with an originalIndex of 4 will be the snapped value of the 5th latitude/longitude passed to the path parameter. Nearest Roads points may contain several points for single coordinates with differing location or placeId.

LatitudeLongitudeLiteral

An object describing a specific location with Latitude and Longitude in decimal degrees.

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Latitude in decimal degrees

requirednumber

Longitude in decimal degrees